petak, 13. ožujka 2015.

Zrno - ožujak 2015.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, ožujak 2015.

Ističemo duhovnu obnovu 21. ožujka, detalje i informacije o prijavi pogledajte u Zrnu.