utorak, 8. travnja 2014.

Obnovljeni statut HKDPD-a dostupan na internetu

Na sljedećoj poveznici dostupan je obnovljeni Statut, odnosno Pravila HKDPD-a u docx formatu (verzija od 4.2.2014.). To je trenutno važeća, tj. najnovija verzija Statuta. Trajno mu se može pristupiti preko linka na dnu stranice O društvu.