petak, 8. svibnja 2015.

Zrno - svibanj 2015.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, svibanj 2015.

Molimo vas da se odazovete na našu tribinu. Održava se na poseban datum, 21.svibnja. Točno na obljetnicu kad je papa Ivan VIII. 21. svibnja 879. godine slavio sv. misu za kneza Branimira i hrvatski narod, tj. uz 1136 godina povezanosti sa Svetom Stolicom!

Podsjećamo članove, kao što piše u Zrnu, pošaljite tajnici Društva svoj OIB!
Tajnica Društva: Katarina Tadić
katarinatadic@gmail.com
091 5464506