srijeda, 1. lipnja 2016.

Duhovne vježbe 24.-26. lipnja 2016.


Duhovne vježbe za članove HKDPD-a, njihove prijatelje i sve zainteresirane, održat će se od 24. do 26. lipnja 2016. na Vrhovcu 29, kod Karmelićanki Božanskog Srca Isusova. Duhovne vježbe vodi fra Ante Bekavac, a tema je
Božje milosrđe - izvor oproštenja i snage

Duhovne vježbe počinju 24. lipnja u 17 sati a završavaju 26. lipnja u 19 sati.

Prijava:
Katarina Tadić
katarinatadic@gmail.com
091 5464506

(Foto: anhgemus / Foter / CC BY-NC)