četvrtak, 10. studenoga 2016.

Tribina HKDPD-a - Sanja Nikčević: Majka Terezija kao svetica radosti ili može li se danas biti dobar

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 17. studenoga 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje prof. dr. sc. Sanja Nikčević, o temi:

Majka Terezija kao svetica radosti ili može li se danas biti dobar


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.