srijeda, 21. ožujka 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu 13, 14"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu 13, 14"Predavanje održano u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.