četvrtak, 3. svibnja 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 15, 16"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 15, 16"Predavanje održano 30. ožujka 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.