subota, 9. ožujka 2013.

Grijeh struktura


Sve više izlazi na vidjelo i očito je da u Hrvatskoj zakoni i zakonski propisi vrijede samo za neke, dok su drugi zaštićeni kad ih krše. Štoviše, često ih štite vlasti ili tijela nadležna za provođenje zakona. Pokazalo se to i u školstvu.
Evo još jednog primjera kako ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, gospodin Vinko Filipović, i Agencija, protivno leksičkim normama, zakonskim propisima i znanstvenim normativima mijenjaju značenje riječi i uvode ideološki obojene pojmove u školstvo i udžbenike, indoktriniraju mlade generacije kako bi im promijenili svijest, a da za to ne snose nikakve posljedice.
Hrvatsko katoličko društvo 30.11.2009. pisalo je tadašnjem ministru obrazovanja gospodinu Radovanu Fuchsu moleći ga da se u skladu sa svojim ovlastima zauzme za promjenu u jedinom udžbeniku namijenjenom nastavi sociologije (Sociologija, autor Nenad Fanuko, Profil, 2007.), a u kojem se, pod krinkom znanosti, izrazito ideološki pristupa temama obitelji i braka. Ministar je pismo proslijedio AZZO-u, a odgovorio nam je gospodin Vinko Filipović koji je stao u obranu udžbenika optuživši nas za ideološki pristup.
A što smo uočili u tom udžbeniku, koji je i danas jedini važeći za nastavu sociologije, navodimo u nastavku pa prosudite sami.

Pođimo redom.
 Protivno strogo definiranom značenju hrvatske riječi “brak” koja se odnosi na zajednički život muškarca i žene usklađen s civilnim (građanskim) ili crkvenim zakonima i propisima (Rječnik hrvatskoga jezika, Vladimir Anić) ili se objašnjava ovako:  na zakonu osnovana zajednica muškarca i žene kao temelj obitelji (Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža), protivno Ustavu i Obiteljskom zakonu, u udžbeniku se taj pojam ovako definira: “Brak je društveno prihvaćena seksualna zajednica dviju ili više osoba. U većini društava to znači zajednicu osoba različita spola, ali je u nekim kulturama dopušteno sklapanje braka između osoba istoga spola” (str. 161). Ista se definicija ponavlja i u sažetku, na 186. str.
Već ova definicija postavlja brojna pitanja  ali je sržno u tome da je za autora brak ”seksualna zajednica” a ne životna zajednica muškarca i žene koji su spremni za prokreacijsku ulogu, a da u druga pitanja ne ulazimo.
Tekst naslovljen ”Obiteljske vrijednosti i njihova kritika” tendenciozno, uporabom određenih formulacija (potcrtali smo ih) i ilustracija stigmatizira ”tradicionalnu obitelj” (koja se uglavnom povezuje s kršćanskom tradicijom i kršćanskim vrijednostima) kao nesimpatičnu i ugrožavajuću. Primjerice: ”Oni koji drže da je obitelj ugrožena pozivaju se na `obiteljske vrijednosti`. To se stajalište temelji na nekoliko pretpostavki:
- Pretpostavlja se da postoji `normalan` oblik obitelji. U osnovi je to vjenčani par s djecom. Ostali oblici obitelji, primjerice obitelj sa samo jednim roditeljem  ili homoseksualne obitelji – smatraju se abnormalnim.
- Pretpostavlja se da je `normalna` podjela rada po spolu i autoritet muškoga skrbnika u obitelji.
- Vjeruje se da je seks dopušten samo unutar braka. Uz to idu i neprijateljska stajališta prema homoseksualnosti, spolnom odgoju i pobačaju.
Vidimo da je ovakav pogled na obitelj veoma konzervativan i tradicionalistički...” (str. 168).
Očita je namjera autorova prenijeti učenicima vlastiti vrjednosni stav i negativni odnos prema obitelji, što se vizualno pojačava ilustracijom koja na istoj stranici podsmješljivo prikazuje susret dvojice ozbiljnih ljudi i pitanje: “Marko Perkoviću! Kako ste? Kako žena? Djeca? Tradicionalne obiteljske vrijednosti?” (Je li slučajno Marko Perković?) Zatim fotografija izudarane žene ispod koje je tekst o nasilju u obitelji.

Ovakav prikaz je neistinit, neznanstven i neobjektivan, a ulaženje u objašnjenje zahtjevalo bi daleko širi prostor. 

Slijedi potom argumentacija suprotnog stava, stava kritičara obitelji, koji je tako koncipiran da nestaje autorov odmak od njega i nema više “pretpostavljanja”, nego je izričaj takav kao da se iznose neosporne činjenice: “Kritičari obitelji smatraju da je glavni problem u tome što je tradicionalna obitelj presnažna, a ne to da je ugrožena. Na razini društva u cjelini, obitelj je središnji mehanizam kojim se društvene nejednakosti – nasljeđivanje imovine – prenose s generacije na generaciju. Kritičari posebice ističu `tamnu stranu` obitelji: umjesto utočišta, ona je prije tamnica u kojoj su žene zatočene i izložene kućnom nasilju. Obitelj i brak su glavni izvori podčinjavanja žena” (str. 168).
Pa kad se učenicima ponovno u Sažetku ponovi ista misao (Obitelj i brak su glavni izvor potčinjavanja žena) naglašavajući moguće negativne strane obitelji i braka, s pravom se možemo pitati: Gdje je u ovome znanost? Što možemo očekivati od mladih ako im se ovako truju duše i uništavaju ideali?
Autor se više puta poziva na idejne začetnike marksizma, Marxa i Engelsa i njihova mišljenja. Tako, da bi objasnio “kompenzacijsku ulogu religije” navodi Marxovu misao kako je religija opijum za narod.
A da bi taj svoj ateistički i materijalistički i ini svjetonazor učinio simpatičnim i duhovitim, ubacuje ilustraciju: razgovor Marxa i Freuda. Marks veli: “Fredi, religija je opijum za narod.” Freud mu uzvraća:”Samo reci ne, Marx” (str. 198). (Ne je u knjizi upravo ovako podebljano i istaknuto).
Psiholozi bi stručnije mogli reći o kakvim se sublimnim porukama i kakvoj manipulaciji u ovom slučaju radi, ali, vidljivo je to i svakom razboritu čovjeku.               
Nema sumnje da tome ne bi smjelo biti mjesta u udžbenicima.
Čemu se može nadati narod čiju djecu i mladež u školi uče ovakvim “znanstvenim istinama” ?

Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika