utorak, 8. travnja 2014.

Duhovne vježbe u svibnju 2014.


Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika organizira duhovne vježbe za svoje članove i njihove prijatelje 2. - 4. svibnja 2014., u samostanu Sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova, Vrhovac 29, Zagreb.

Duhovne vježbe vodi o. Mate Miloš, karmelićanin

Tema duhovnih vježbi: „VJERA I MOLITVA“

Raspored:

Petak, 2. 5.
11.00-12.00 okupljanje
12.00 zajednička molitva
12.30 ručak
14.00 I. razmatranje
15.30 II. razmatranje
17.00 III. razmatranje
18.30 sv. misa
večera

Subota, 3. 5.
9.30 IV. razmatranje
11.00 V. razmatranje
12.30 ručak
15.30 VI. razmatranje
17.00 VII. Razmatranje
18.30 sv. misa
večera

Nedjelja, 4. 5.
9.30 VIII. razmatranje
11.00 IX. razmatranje
12.00 sv. misa
ručak


Uvjeti obavljanja duhovnih vježbe su kao i do sada. Više informacija kod tajnice Društva gospođe Katarine Tadić

Prijave: do utorka 29.travnja 2014.
katarinatadic@gmail.com
Tel. 2346693 ili 2346696
091 5464506

Obnovljeni statut HKDPD-a dostupan na internetu

Na sljedećoj poveznici dostupan je obnovljeni Statut, odnosno Pravila HKDPD-a u docx formatu (verzija od 4.2.2014.). To je trenutno važeća, tj. najnovija verzija Statuta. Trajno mu se može pristupiti preko linka na dnu stranice O društvu.