utorak, 16. svibnja 2017.

Duhovne vježbe u Lasinji 2017.


Za svakog je kršćanina važno kontemplirati, mirno motriti sebe, svijet i druge. Važno je družiti se s Isusom čitajući evanđelja. Osluškivanje i razmatranje svetopisamskih tekstova omogućuje nam fine uvide i fino usklađivanje vlastitog života s Kristovim kako nam se ne bi dogodilo da izgubimo život jer nas je odvuklo blještavilo i šarenilo svijeta ili zaboravimo na cilj prema kojem smo krenuli te izdamo sebe i svoje ideale. Upravo su zato duhovne vježbe dobra prilika za uputiti se na hodočašće u vlastitu dušu, prema Bogu za kojim čezne naše biće, izgrađivati se u poniznosti koja znači život u istini i daje okus svijetu. Samo ako smo okrenuti prema Božjem svjetlu i sami možemo svijetliti drugima, svjedočiti o Božjoj dobroti i ljubavi svojim životima. Za sve to potreban je trud i vježbanje, svakodnevno uvježbavanje u životu prema evanđelju, izgrađivanje grada na gori koji se ne da sakriti. Zato je važno tražiti Gospodina čim primijetimo da nije tamo gdje bi trebao biti i poput Marije Magdalene ustrajati u potrazi, ne zamijeniti ono dobro za nešto ili nekog prolaznog. A ta potraga, izgradnja i trud čine nas boljima, otvaraju nam oči da se možemo diviti svemu stvorenome, zahvaljivati Bogu i kao on voljeti.

Na takav put adoriranja uz vječne istine uputila se 29. 4. i mala skupina od nekoliko članova HKDPD-a u Lasinju u Duhovni centar za mlade gdje su do 1. 5. 2017. sudjelovali u duhovnim vježbama. Vježbe je vodio duhovnik Društva pater Nikola Stanković koji je tijekom tri dana kroz nagovore davao poticaje za razmatranje Isusove muke sve do uskrsnuća. Vježbe su održane u šutnji, a posljednji dan sudionici su napravili evaluaciju iznoseći i neke prijedloge za sljedeće vježbe.

Odabir mjesta za ovogodišnje vježbe pokazao se vrlo prikladnim jer se uz Duhovni centar nalazi samostan sestara Kćeri Srca Isusova koje su posvećene cjelodnevnoj adoraciji pred Presvetim. Tako su sudionici već prvu večer u samostanskoj crkvi nakon nagovora klanjali getsemansku uru, a i sljedećih dana mnogi su rado navraćali u crkvu da se pridruže sestrama u adoraciji. Prvi dan misu je pater slavio u župnoj, a sljedeća dva dana u samostanskoj crkvi kod sestara. S duhovnošću i pobožnošću koju njeguju Kćeri Srca Isusova sudionike je dodatno upoznala tajnica Društva gospođa Katarina Tadić. Mir i priroda same Lasinje olakšali su osluškivanje Riječi i njeno „gustiranje“ kako je volio govoriti sv. Ignacije što je pater Stanković više puta istaknuo.

Sudionici vježbi napustili su Lasinju ispunjeni i bogatiji za nove uvide koji omogućuju i bolje suočavanje sa svakodnevicom, jer paterovi nagovori nisu bili samo poticaj za razmatranje biblijskih tekstova već i savjeti za konkretno življenje u svijetu. Objasnio je napasti koje su uzrok nevjere i praktičnog ateizma s kojim se neprestano susrećemo. To je razlog zašto treba živjeti razumno i razborito naglasio je pater Stanković i potaknuo na ispravno svjedočenje u radnom i životnom okruženju.

petak, 5. svibnja 2017.

Tribina HKDPD-a - Jasna Ćurković Nimac: Je li vjera nužna za moralno ponašanje?

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 18. svibnja 2017. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje prof.dr.sc. Jasna Ćurković Nimac, o temi:

Je li vjera nužna za moralno ponašanje?


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.