ponedjeljak, 5. prosinca 2016.

Tribina HKDPD-a - Ratko Radišić: Sluga Božji Aleksa Benigar – svjedok za Krista i borac za njegovu istinu

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 15. prosinca 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje o. fra Ratko Radišić, vicepostulator kauze sluge Božjega, o temi:

Sluga Božji Aleksa Benigar – svjedok za Krista i borac za njegovu istinu


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

utorak, 15. studenoga 2016.

„Zdravlje“ i „Građanski odgoj“

Ono što je dostupno na stranicama eSavjetovanja i dano na javnu raspravu pod gornjim naslovom ne predstavlja program niti ozbiljan osmišljeni sadržaj. To su samo natuknice iz kojih se može samo djelomično vidjeti o čemu bi tu trebala biti riječ. A što se sve iza toga krije, kakv je pristup problemima i kakva će se ponuditi moguća rješenja velika je nepoznanica. Suhoparno i neodređeno navode se pojmovi, ali uglavnom o njima nema sadržaja, definicija, stavova, argumenata i znanstveno utemeljenih činjenica i tvrdnji. Dominira zalaganje za biološki razvoj ne razmatrajući čovjeka i dijete kao cjelovitu ličnost s moralnim, emocionalnim, nervnim, duhovnim i dr. dimenzijama ljudskoga bića. Preferira se prava i slobode maloljetnika te neovisan izbor na njih, a da se uopće ne govori o obvezama, odgovornosti i moralnom rasuđivanju i vrednovanju njihovih postupaka. Sloboda izbora uvijek nosi sa sobom odgovornost za posljedice. One bi uvijek morale biti temeljni regulator ponašanja. Sloboda izbora nije sama po sebi odgovorno ponašanje. Tako se u tim natuknicama navode i spolni odnosi maloljetnika, kontracepcija, pobačaj, homoseksualnost, promiskuitetno ponašanje, apstinencija itd., ali nema determinanti o njima koje bi ukazivale što je u svemu tomu poželjno ili štetno, koje su nus pojave i kakve sve negativne posljedice donose sa sobom određena ponašanja. Nema nigdje ni riječi o tomu koliko je oboljelih homoseksualaca od AIDS-a, koliko ih godišnje umire kod nas i svijetu i da su upravo oni najrizičnija skupina. Nedostaje pedagoški pristup i kritičke opservacije o nezdravim i štetnim ponašanjima maloljetne djece i mladeži. To je u odgojnim ustanovama nedopustivo. Zar da dopustimo pored tolikih učitelja, profesora, magistara i doktora znanosti u sustavu odgoja i naobrazbe da nam neobrazovani aktivisti tkz. civilnih udruga odgajaju i obrazuju djecu, a nemaju pojma o pedagogiji, metodici i didaktici.

U „Građanskom odgoju“ navedene su natuknice o ljudskim pravima, demokraciji, civilnom društvu, pravima manjina, ravnopravnosti među spolovima, medijima, korupciji itd. Nigdje nema nešto o pravima većinskog stanovništva, o nacionalnoj svijesti, identitetu i domoljublju, o odnosu nacionalnih manjina prema domovini Hrvatskoj, o demografiji i pronatalitetnoj politici, o vjerskim pravima i slobodama, o odnosu prema domovinskom ratu i braniteljima, o važnosti braka i obitelji za razvoj zdravog društva. Ne zagovaraju generičke i univerzalne vrijednosti na kojima se temelje stabilna i uspješna društva u svijetu. „Civilne udruge“ sebe poistovjećuju s civilnim društvom što je notorna neistina. Ravnopravnost spolova i spolne orijentacije temelje na rodnoj ideologiji koja je u posljednje vrijeme izvrgnuta snažnim kritikama i osudama u svijetu i u Europi. Po njima samo mediji i civilne udruge promiču demokraciju, a školu, obitelj, Crkvu, državne i dr. institucije ignoriraju. Natuknice potvrđuju da je pristup toj kompleksnoj tematici vrlo upitan, pristran, jednostran, nedemokratski i isključiv. Osim toga, eksplicite se navodi da bi se te i druge međupredmetne teme realizirale unutar svih nastavnih predmeta na štetu stručnih sadržaja i postojeće satnice što ozbiljno dovodi u pitanje ostvarenje sadašnjeg nastavnog plana i programa. Budući da autori nisu ponudili javnosti sadržaje pa čak ni popis literature na kojoj zasnivaju svoja nastojanja ne možemo se oteti ne samo dojmu, nego i indikacijama da nemaju poštene namjere, da skrivaju i podmeću te zlorabe ukazano im povjerenje i prava građana. To potvrđuju i sljedeće činjenice. Natuknice i neka poticanja iz područja „Zdravlja“ i „Građanskog odgoja“, kao sastavnice međupredmetnih tema „CKR“-a, utemeljeni su i preuzeti upravo iz diskutabilnog i neprihvatljivog „Zdravstvenog odgoja“ s kojim smo prije nekoliko godina već imali ozbiljnih problema sa stručnog, znanstvenog, moralnog i vrijednosnog aspekta. Smatramo da su zdravlje, prehrana i odnos prema vlastitom tijelu u postojećim školskim nastavnim predmetima izuzetno dobro i primjereno obrađeni. Uz to škole redovito surađuju sa školskim liječnicima i provode preventivne programe tako da zaista nema potrebe ponavljati se. S tim više što „Zdravlje“ u nekim dijelovima sadrži i neprihvatljive odrednice i postupke sa znanstvenog i moralnog aspekta koje se odnose na početak života, na pravo na život od začeća, na nuspojave i posljedice neodgovornog ponašanja.

O dječjim i ljudskim pravima koja su artikulirana u konvencijama i deklaracijama, o toleranciji i demokraciji, o pluralizmu, suživotu u različitosti, pravima manjina itd. učenici su jako dobro upoznati. Međupredmetna tema „Građanski odgoj“, koja nam se nudi u „CKR“-u, u nekim dijelovima i stavkama nameće uime lažne ravnopravnosti štetne odrednice rodne ideologije, ograničava ustavna prava i slobode roditelja učenika, čl. 64. Ignorira interese, prava i slobode većine građana podređujući ih slobodama pojedinaca i manjina, nameće jednostrani svjetonazor na svijet, ne poštuje pluralizam, manipulira s određenjem i pravima istospolnih zajednica i braka kao zajednice žene i muškarca. Protežira pojave u društvu od 0,01 posto na štetu onih koje zastupa 95 posto građana te interese većine podređuje manjini. Rodna ideologija, sa znanstvenog i s vrijednosnog aspekta nije prihvatljiva: ni biologija ni medicina niti bilo koja znanost još uvijek nije dokazala da je anus spolni organ pa sve što se temelji na tim „vrijednostima“ treba imati status i tretman sukladno tomu, a ne poistovjećivati i izjednačavati različite pojave, postupke i skupine s brakom i obitelji. Brak je ustavna kategorija kao zajednica žene i muškarca i ona je jednostavno drugačija od istospolne zajednice po fiziologiji, funkciji i svrhovitosti pa je prirodno različito nazivati različitim nazivima. Znanost je dokazala da je spol određen genetski X i Y kromosomima pa je svaki drugi pokušaj određivanja spola neznanstveno i nasilno nametanje i lažno obmanjivanje učenika. Nikoga ne osuđujemo, ali djeca imaju pravo na istinu. Nedopustivo je i neprihvatljivo da nas profesore i učenike netko neobrazovan pokušava indoktrinirati neznanstvenim tumačenjem znanstvenih postignuća u biološkoj evoluciji i genetici. Znanstvene zakonitosti su iznad ideoloških i političkih ograničenosti, manjkavosti, pristranosti, sitnih interesa, manipulacija i zabluda.

Ono što je u „Građanskom odgoju“ posebno nedopustivo za maloljetnu djecu školske dobi jeste eksplicitno pozivanje takozvanih „nevladinih“ i udruga „civilnog društva“ da djeca sudjeluju na ulicama „u akcijama sprječavanja nedemokratskih postupanja vlasti“. Škola i djeca ne smiju biti sluškinje dnevne politike. Budemo li djecu vodili na ulice, bojimo se da ćemo ih teško vratiti u škole, a djeci je mjesto u školi a ne na ulici. Nekima su usta puna demokracije i ljudskih prava, pluralizma i različitosti, ali samo onda kada to traže od drugih za sebe. Kada se drugi pozivaju na ta ista prava u odnosu na njih, onda su pristrani, autoritarni, isključivi i nesnošljivi. Upravo nam takvi pokušavaju podmetati rog za svijeću, a prozirnu i isključivu demagogiju te materijalističko marksističku ideologiju i svjetonazor na svijet pod slobodu, prava, demokraciju i ravnopravnost. Prema tome, svi ovakvi i slični pokušaji indoktrinacije i podređivanja prava učenika interesima „civilnih udruga“ moraju školi i učenicima biti strani i tuđi. To je neprimjereno dobi učenika. Sukladno ustavnim odredbama upravo smo dužni zaštititi djecu, njihova prava i slobodu od takvih nasrtaja i političkih podjarmljivanja. Prisjetimo se samo kako nam se prije četiri godine rezalo plaće i u to isto vrijeme slalo, skupo plaćene, pojedince i grupice neobrazovanih aktivista, takozvanih civilnih udruga, da nam po školama drže „instrukcije“ o „zdravstvenom odgoju“ ili bolje reći o rodnoj ideologiji kojom smo trebali zabluđivati učenike. Nije im to prošlo. Brzo su nestali iz škola.

U Hrvatskoj posljednjih godina mortalitet je mnogo veći od nataliteta. Godišnje se stanovništvo smanjuje za 17 tisuća i taj trend raste. Među mladima je tisuće narkomana, aklkoholičara, rastavljenih brakova, a oko 20 % školske djece živi samo s jednim roditeljem. Desetci tisuća mladih starijih od 35 godina nisu oženjeni. Sve se kasnije ulazi u brak. Hrvatska pomalo, ali sigurno izumire. Što činimo? Kurikuli ne daju prijedloge da se uvedu obvezni sadržaji ili izborni predmet za pripremanje mladih za brak, obitelj i odgovorno roditeljstvo. Nismo primijetili da se predlaže osnivanje Hrvatske banke koja će mladim bračnim parovima pomoći pogodno rješavati stambena pitanja i zapošljavanje. Kurikuli nisu ponudili mjere za saniranje takvoga stanja. Alarmi zvone strašno, ali oni koji bi ih trebali čuti ostaju nijemi. Školski sustav je samo jedna od važnih karika u tom lancu, ali i u njemu autori propuštaju priliku pridonijet rješavanju tih gorućih pitanja hrvatskoga društva. „Cjelovita kurikularna reforma“ očito ni to ne vidi niti smatra shodnim i opravdanim po tim pitanjima poduzimati bilo što u sustavu. Njih muče neke druge „važnije“ preokupacije ideološke provinijencije.

Dokle birokratski apetiti rastu i da nemaju granica u školstvu ukazuje još jedan ružan primjer koji učitelje i profesore gura u robovlasničke odnose. Uz postojeću i dostatnu pedagošku dokumentaciju u „kurikulu“ predlažu uvođenje Mapa za posebno praćenje i vrednovanje „Građanskog odgoja“ za svakoga učenika. To nema nikakvog utemeljenja u Zakonu o odgoju i obrazovanju kao ni u Nastavnom planu i programu. To je apsurdno, nestručno, provokativno i na svu sreću, profesori tvrde, neprihvatljivo i neprovedivo. Učitelji i profesori uz sva omalovažavanja i poniženja još uvijek imaju i čuvaju ljudsko dostojanstvo, profesionalni ponos i stručnu odgovornost što za nositelje „reforme“ nažalost ne možemo reći. Naime, autori „Zdravlja“ i „Građanskog odgoja“ imaju prekriveni cilj pod farsom slobode, zdravstvenog i građanskog odgoja instalirati rodnu ideologiju, istospolna partnerstva i vulgarni marksističko ateistički pristup tumačenju svijeta, društvenih odnosa, Darwinizma, začeća, života, braka i obitelji. Takvim kurikularnim promjenama Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika ne samo da ne će dati podršku, nego će permanentno ukazivati na te anomalije i manipulacije kojima se ozbiljno i tendenciozno ugrožavaju i razaraju brak i obitelj, zdrav razvoj hrvatskoga društva, njegov nacionalni i vjerski identitet, demografski prosperitet, moralni preobražaj, ljudska prava i slobode te demokratski sustav odgoja i obrazovanja.


Predsjednik HKDPD-a 
mr. sc. Ivica Đaković

četvrtak, 10. studenoga 2016.

Tribina HKDPD-a - Sanja Nikčević: Majka Terezija kao svetica radosti ili može li se danas biti dobar

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 17. studenoga 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje prof. dr. sc. Sanja Nikčević, o temi:

Majka Terezija kao svetica radosti ili može li se danas biti dobar


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

ponedjeljak, 10. listopada 2016.

Tribina HKDPD-a - Niko Bilić: Žena u Bibliji i u Crkvi

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 20. listopada 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje doc. dr. sc. p. Niko Bilić, DI, o temi:

Žena u Bibliji i u Crkvi


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

četvrtak, 22. rujna 2016.

Snimka tribine - Matija Grgat: Odgojivost putem medija, književnosti i umjetnosti

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 15. rujna 2016. u Zagrebu
Matija Grgat: Odgojivost putem medija, književnosti i umjetnostiSnimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

petak, 2. rujna 2016.

Tribina HKDPD-a - Matija Grgat: Odgojivost putem medija, književnosti i umjetnosti

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 15. rujna 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje Matija Grgat, prof. o temi:

Odgojivost putem medija, književnosti i umjetnosti


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

ponedjeljak, 22. kolovoza 2016.

Program 45. Obiteljske ljetne škole

45. OBITELJSKA LJETNA ŠKOLA
Zagreb, Jordanovac, 25. - 27. kolovoza 2016.
ODGOJ ZA KARAKTER, VREDNOTE I MILOSRĐE

45. obiteljska ljetna škola Obiteljskog centra FTI-a održava se u prostorijama Filozofskog fakulteta Družbe Isusove (FFDI) u Zagrebu, Jordanovac 110, od 25. do 27. kolovoza 2016.
Škola nudi program koji može pomoći da se obitelj otkrije kao najbolje mjesto gdje čovjek stječe dobre navike, vježba se u kreposti te izgrađuje karakter, a sve u ozračju dobrohotnosti, milosrđa i ljubavi.

Ulaz na predavanja i radionice je slobodan.

ponedjeljak, 4. srpnja 2016.

Održane duhovne vježbe


Od 24. do 26. lipnja 2016. održane su duhovne vježbe za članove HKDPD-a, njihove prijatelje i ostale zainteresirane. Duhovne vježbe vodio je fra Ante Bekavac, asistent na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a tema je bila: Božje milosrđe - izvor oproštenja i snage.

Polaznici su kroz razmatranja o griijehu i njegovoj strukturi, vjeri i otkrivanju Boga Oca, Boga Sina i Duha Svetog u svom životu te o mogućnosti Božjeg milosrđa i oproštenja nakon grijeha, prepoznali zahtjeve koji vode promjeni života i stjecanju slobode za ljubav kroz služenje i molitvu. Rasti u vjeri podrazumijeva neprestano svakodnevno razmatranje Evanđelja.

Katarina Tadić

ponedjeljak, 20. lipnja 2016.

Snimka tribine - Kristina Pavlović: Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformu

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 16. lipnja 2016. u Zagrebu
Kristina Pavlović: Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformuSnimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

četvrtak, 2. lipnja 2016.

Tribina HKDPD-a - Kristina Pavlović: Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformu

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 16. lipnja 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje Kristina Pavlović, prof., predsjednica udruge Glas roditelja za djecu – GROZD, o temi:

Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformu


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

srijeda, 1. lipnja 2016.

Duhovne vježbe 24.-26. lipnja 2016.


Duhovne vježbe za članove HKDPD-a, njihove prijatelje i sve zainteresirane, održat će se od 24. do 26. lipnja 2016. na Vrhovcu 29, kod Karmelićanki Božanskog Srca Isusova. Duhovne vježbe vodi fra Ante Bekavac, a tema je
Božje milosrđe - izvor oproštenja i snage

Duhovne vježbe počinju 24. lipnja u 17 sati a završavaju 26. lipnja u 19 sati.

Prijava:
Katarina Tadić
katarinatadic@gmail.com
091 5464506

(Foto: anhgemus / Foter / CC BY-NC)

ponedjeljak, 9. svibnja 2016.

srijeda, 4. svibnja 2016.

Tribina HKDPD-a - Damir Borovčak: Mučeništvo blaženoga Miroslava Bulešića i progon Crkve u poratnim godinama

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 19. svibnja 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje dipl.ing. Damir Borovčak o temi:

Mučeništvo blaženoga Miroslava Bulešića i progon Crkve u poratnim godinama


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

subota, 30. travnja 2016.

Trodnevna priprava za blagdan blaženog Ivana Merza


Trodnevnu pripravu za blagdan zaštitnika našega Društva, blaženog Ivana Merza, 7., 8. i 9. svibnja predvodi p. Nikola Stanković, duhovni savjetnik HKDPD-a. Sveta misa s propovijedi je u 19 sati u Bazilici Srca Isusova. Na sam blagdan, 10. svibnja, također u 19 sati, svetu misu služi i propovijeda mons. Ivan Šaško. Pozivaju se članovi našega Društva da tih dana hodočaste u Baziliku gdje se blaženik molio i posvećivao i gdje mu se i grob nalazi. Svetac je, dakle, i duhom i tijelom među nama.

petak, 29. travnja 2016.

Snimka tribine - Jure Zečević i Marija Znidarčić: Sveti Leopold Mandić - nadahnitelj jedinstva Crkve i ekumenizam danas

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 21.travnja 2016. u Zagrebu
Jure Zečević i Marija Znidarčić:
Sveti Leopold Mandić - nadahnitelj jedinstva Crkve i ekumenizam danasSnimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

srijeda, 13. travnja 2016.

Tribina HKDPD-a - Jure Zečević i Marija Znidarčić: Sveti Leopold Mandić - nadahnitelj jedinstva Crkve i ekumenizam danas

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 21.travnja 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje o. prof.dr.sc. Jure Zečević, karmelićanin i gđa Marija Znidarčić o temi:

Sveti Leopold Mandić - nadahnitelj jedinstva Crkve i ekumenizam danas


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

četvrtak, 10. ožujka 2016.

Tribina HKDPD-a - Vladimir Horvat i Ivana Klinčić: Pokajničko čitanje "Svakidašnje jadikovke" Tina Ujevića

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 17. ožujka 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje pater prof. dr. sc. Vladimir Horvat i dr. sc. Ivana Klinčić o temi:

Pokajničko čitanje "Svakidašnje jadikovke" Tina Ujevića


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

Kurikulum u ofsajdu - jedno razmišljanje o lektiri

Sve se više čuje kako nam učenici ne čitaju lektiru jer im je „dosadna, daleka“, da je treba „promijeniti, osuvremeniti, približiti“ kako bismo dobili čitatelje.

srijeda, 2. ožujka 2016.

Duhovna obnova za članove HKDPD-a i njihove prijatelje 12. ožujka 2016.


Subota, 12.3.2016.
DUHOVNA OBNOVA
za ČLANOVE HKDPD-a, njihove prijatelje i
ŽUPLJANE Župe Bezgrješnog Srca Marijina

Jordanovac 110
PASTORALNA DVORANA


TEMA:
Bog voli strpljive ljude
Voditelj: p. Nikola Stanković


9.30-10.15   I. razmatranje
10.15-10.45   šutnja – osobna molitva
10.45-11.15    čaj, kava
11.15-12.00   II. razmatranje
12.00-12.30   šutnja - osobna molitva
12.30-13.30   objed (Narudžba pizza ili prema ponudi „ČUKI“)
13.30-14.15   III. razmatranje
14.15-15.00    Križni put
15.00-16.00   Euharistijsko klanjanje - prigoda i za ispovijed
16.30   Sv. misa

Prijave:
Katarina Tadić
katarinatadic@gmail.com
tel. 2346693
091 54 64 506

Plakat za duhovnu obnovu.

subota, 20. veljače 2016.

Znanost i vjera – opet aktualna tema

Od kada je Domoljubna koalicija s Mostom krenula formirati vlast, odjednom su ljevičarski novinari počeli cijeniti istraživalačko novinarstvo. Istražuju svakog tko dođe na ministarsku funkciju ne bi li mu našli kakav krimen.

O tome se ne može šutjeti

Ovih smo dana mogli čitati o napadima i govoru mržnje prema pjevačima i pjevačicama koji su snimili spot „Želim živjeti“ u kojem se iz perspektive djeteta koje bi moglo biti pobačeno, pjeva o želji za životom i ljepoti svega što bi to dijete moglo dati i iskusiti kroz prihvaćanje i ljubav.

subota, 13. veljače 2016.

Tribina HKDPD-a - Mijo Ivurek: "Padre Petar Perica i njegovo doba"

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 18. veljače 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će biti predstavljena knjiga publicista Mije Ivureka:

"Padre Petar Perica i njegovo doba"


Knjigu predstavljaju:
  • pater prof. dr. sc. Vladimir Horvat
  • prof. dr. sc. Hrvoje Kačić
  • autor Mijo Ivurek
moderatorica: dr. sc. Ivana Klinčić

Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predstavljanja.

srijeda, 10. veljače 2016.

Korizmeno – uskrsni tečaj glagoljice 2016.


DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE pozivlje ljubitelje hrvatske kulturne baštine na

Korizmeno – uskrsni tečaj glagoljice

koji će započeti u utorak 23. veljače 2016. u 19,30 sati, a nastavit će se idućih pet tjedana, u ukupnom trajanju od 12 sati. Učit će se glagoljsko pismo i čitati tekstovi Muke i Uskrsnuća po sv. Mateju iz prve hrvatske tiskane knjige – glagoljskoga Misala iz 1483. godine. Voditelj tečaja je dr. Vladimir Ćepulić. Cijena tečaja, koja uključuje i materijale tečaja, je 50 kuna, a za učenike, studente i umirovljenike 30 kuna. Sav prihod tečaja namijenit će se za Caritas.
Prijave se primaju u ponedjeljak 22. veljače i utorak 23. veljače od 13-15 sati na telefon 4826-016 (Ćepulić).

Radosno očekujemo Vaš dolazak
Ravnateljstvo DPG

srijeda, 27. siječnja 2016.

Snimka tribine - Matija Grgat: Obraćenici - književna svjedočanstva

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 21. siječnja 2016. u Zagrebu
Matija Grgat: Obraćenici - književna svjedočanstvaSnimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

petak, 8. siječnja 2016.

Tribina HKDPD-a - Matija Grgat: Obraćenici - književna svjedočanstva

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 21. siječnja 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje Matija Grgat, prof. o temi:

Obraćenici - književna svjedočanstva


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

subota, 2. siječnja 2016.

Sveta Misa zahvalnica za Domovinu

Pozivamo vas na svetu misu zahvalnicu za Domovinu
u povodu 6. godišnjice redovitih tjednih svetih misa za Domovinu, koje su slavljene svake srijede, kao i redovitog mjesečnog klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom svake 3. subote u mjesecu na istu nakanu.
Sveta misa zahvalnica slavit će se 
u župi Bezgrješnog Srca Marijina - Jordanovac 13. siječnja 2016. godine u 18,30 sati.
Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom u 17,00 sati.
Na misi će uz dirigentsku palicu Davora Kelića pjevati zbor „HRVATICA“

Obavijest