četvrtak, 3. rujna 2015.

Tribina HKDPD-a - Mate Knezović: Politika – služenje općem dobru, ili ... ?

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 17. rujna 2015. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje Mate Knezović, odvjetnik i političar, o temi:

Politika – služenje općem dobru, ili ... ?


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.