O društvu

Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika je strukovno vjerničko društvo u Katoličkoj Crkvi i ujedno udruga građana u Republici Hrvatskoj. Osnivačka skupština Društva održana je 15. svibnja 1993. u dvorani Vijenac u nazočnosti nadbiskupa dr Franje Kuharića.

Svrha Društva je okupljanje katolika, koji djeluju u izobrazbi i odgoju ili su kvalificirani za takvu djelatnost, radi izmjene iskustava, duhovnog i strukovnog napretka članova i zajedničkog djelovanja, kako bi što bolje služili onima koji su im povjereni i svjedočili za općeljudske vrijednosti u svjetlu Kristovog nauka i njegova primjera.

U skladu s time zadaće su Društva:
 • duhovna izgradnja članova; 
 • vjerska, etička, pedagoška, strukovna i znanstvena izobrazba članova, otvorena i za ostale sudionike u odgoju i izobrazbi; 
 • upoznavanje i proučavanje dokumenata Crkvenog učiteljstva, koji se tiču uloge vjernika u društvu, osobito na polju odgoja, školstva, znanosti i kulture; 
 • zalaganje za skladno, pozitivno djelovanje svih odgojnih čimbenika u društvu te uspostavu takvog sustava izobrazbe i etičkog odgoja, koji će stvarati najpovoljnije uvjete za skladni duhovni, psihofizički i strukovni razvoj gojenca kao osobe i kao člana ljudske obitelji; 
 • izjašnjavanje o važnim socijalno-etičkim pitanjima u društvu, u duhu općeljudskog morala, kako ga tumači Katolička Crkva. 

Radi ispunjenja svojih zadaća Društvo u okviru svojih mogućnosti pokreće različite djelatnosti:
 • organizira staleške duhovne vježbe, molitvene, liturgijske i biblijske susrete; 
 • održava javna predavanja na redovitim mjesečnim tribinama, a povremeno i tečaje i seminare o vjerskim, moralnim, odgojnim, socijalno-etičkim, kulturnim, strukovnim i znanstvenim pitanjima. 
 • potiče i organizira karitativnu djelatnost članova kao bitnu sastavnicu duhovnog života i služenja u ljudskoj obitelji; 
 • izdaje periodičku publikaciju "Zrno" kao svoje glasilo; 
 • izdaje publikacije i potiče izdavanje knjiga, koje promiču svrhu Društva; 
 • izjavama i nastupima u javnosti promiče svrhu Društva i izjašnjava se o važnim socijalno-etičkim pitanjima; 
 • surađuje s prosvjetnim vlastima u pitanjima školskih programa, pedagoških postupaka i etičkog odgoja;  
 • surađuje s ostalim srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu. 

U svem svojem djelovanju članovi Društva trebaju poštivati i promicati općeljudske etičke vrednote, a posebno se zalagati za
 • poštivanje i zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti; 
 • poštivanje i promicanje ljudskog dostojanstva i ljudska prava; 
 • stabilnost braka i pripremu mladeži za bračni i obiteljski život u skladu s etičkim i vjerskim načelima; 
 • zaštitu i pomoć svima koji trpe i koji su u nevolji; 
 • socijalnu pravdu; 
 • zaštitu i očuvanje prirode kao čovjekova doma i dara Božjeg. 

U svom radu Društvo se želi nadahnjivati primjerom života i djela blaženikâ Augustina Kažotića i Ivana Merza, te Sluge Božjega o. Ante Antića, svojih zaštitnika.


Na sljedećoj poveznici dostupan je Statut, odnosno Pravila HKDPD-a u docx formatu (verzija od 4.2.2014.). O pristupanju HKDPD-u informirajte se u ovom tekstu.