srijeda, 19. prosinca 2018.

O prijedlogu kurikula Građanskoga odgoja

PRIJEDLOG KURIKULUMA MEĐUPREDMETNE TEME 
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Odlukom gđe ministrice Divjak o donošenju prijedloga navedenog u naslovu, a s krivim nazivom kurikuluma umjesto kurikula, za šk. godinu 2019./20. stavlja se izvan snage kurikul Građanskog odgoja i obrazovanja iz kolovoza 2014. godine. Tada smo reagirali i ukazali na temelju mnogiih znanstvenih činjenica i argumenata da je to loš uradak, neprimjeren dobi i kognitivnim sposobnostima učenika, štetan i neprihvatljiv program za većinu građana RH. Moramo pohvaliti da su u novom prijedlogu izbačene neke natuknice koje smo smatrali jako neprihvatljivim kao npr.: Ono što je bilo u ondašnjem Građanskom odgoju posebno nedopustivo za maloljetnu djecu školske dobi jeste eksplicitno pozivanje takozvanih nevladinih i udruga civilnog društva da djeca sudjeluju na ulicama „u akcijama sprječavanja nedemokratskih postupanja vlasti“. Tada smo upozorili na destruktivne namjere civilnih društava. To je bio apsurd. Škola i djeca ne smiju biti sluškinje dnevne politike. Budemo li djecu vodili na ulice, bojimo se da ćemo ih teško vratiti u škole, a djeci je mjesto u školi a ne na ulici. To je dobar primjer i drago nam je da je to izbačeno i da se civilnim društvima ne dopušta uvoditi politikanstvo u škole, ali nažalost ostalo je mnogo toga od prije i u novom prijedlogu: nejasne, nestručne, antipedagoške i nedorečene natuknice koje proturječe Ustavu, Zakonu o odgoju i obrazovanju te pedagogijskoj teoriji i pedagoškoj praksi.

U novom prijedlogu Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) nema odgoja. Taj se termin samo formalno navodi, a o njemu nema ništa, intencionalni odgoj nije uopće zastupljen. To je „odgoj“ bez odgoja. To je odgoj za lažnu slobodu ili za slobodu raspadanja. Sve je svedeno na obrazovanje i informiranje isključujući odgojnu funkciju i škole i obitelji. Mi imamo Zakon o odgoju i obrazovanju, a ne o informiranju. Škola je i odgojna ustanova, a ne tvornica za informiranje ili za proizvodnju neznastvenih činjenica. Pedagogija je znanost o odgoju čovjeka. Odgojna sredstva i metode ogojnog rada uopće se ne spominju u GOO. Razne oblike rada i nastavne sustave pogrešno navode kao metode rada. Didaktika je, kao grana pedagogije, znanost o obrazovanju, o poučavanju, o učenju, o nastavnim metodama, o nastavi, o ciljevima i zadatcima, o obrazovnim postignućima ili ishodima učenja, o vrednovanju ili ocjenjivanju znanja učenika čime se posebno bavi i pedagoška dokimologija. Da bi neki program bio zaista stručan program mora zadovoljiti određene znanstvene postulate i načela. Ponuđeni prijedlog GOO nema sadržaja, nego su samo navedene natuknice iz kojih se može samo djelomično pretpostaviti i nagađati o čemu bi tu možda mogla biti riječ. Cilj i svrha su nedorečeni i nemaju potpuno jasne stavove o mnogim pojmovima. Suhoparno i neodređeno navode se pojmovi, ali u pravilu o njima nema sadržaja, definicija, stavova, argumenata i znanstveno utemeljenih činjenica i tvrdnji. A što se sve iza toga krije, kakav je pristup problemima i kakva će se ponuditi moguća rješenja i realizacija odgojno-obrazovnih postignuća velika je nepoznanica.

Tako se između ostalog spominje brak, ali o njemu nema sadržaja pa se ne zna o kojem i kakvom braku se tu radi. Brak je ustavna kategorija kao zajednica žene i muškarca i ona je jednostavno drugačija od istospolnih partnerstava po fiziologiji, funkciji i svrhovitosti pa je
prirodno različito nazivati različitim nazivima. Istospolni partneri ili zajednice nisu i ne mogu se nazivati i izjednačavati s brakom. Znanost je dokazala da je spol određen genetski s X i Y kromosomima pa je svaki drugi pokušaj određivanja spola i braka neznanstveno i nasilno nametanje i lažno obmanjivanje učenika. Nikoga ne osuđujemo, ali učenici imaju pravo na istinu. Nedopustivo je i neprihvatljivo da nas profesore i učenike netko neobrazovan pokušava indoktrinirati neznanstvenim tumačenjem znanstvenih postignuća u biološkoj evoluciji i genetici. Znanstvene zakonitosti su iznad ideoloških i političkih ograničenosti, manjkavosti, pristranosti, sitnih interesa, manipulacija, obmana i zabluda. Civilnim i nevladinim udrugama nije mjesto u školama. Imaju oni svoje područje rada i previše prostora i vremena u medijima i na ulicama. To je u odgojnim ustanovama nedopustivo. Zar da dopustimo pored tolikih učitelja, profesora, magistara i doktora znanosti u sustavu odgoja i naobrazbe da nam neobrazovani aktivisti tkz. civilnih društava i udruga odgajaju i obrazuju djecu, a nemaju pojma o pedagogiji, didaktici i metodičkom pristupu odgoju i obrazovanju učenika. Školstvo pripada onima koji su za to kompetentni, koji su akademski obrazovani za to, koji i odgajaju a ne samo informiraju učenike, koji grade kod djece i mladeži dostojanstvo, ponos, istinsku slobodu, povjerenje i samopoštovanje, nacionalnu svijest i poštivanje drugih s njihovim različitostima, koji žive i prenose na učenike ljudska prava i obveze, slobodu izbora ali i odgovornost, a to su učitelji, profesori, nastavnici, pedagozi, psiholozi, defektolozi, odgajateljice i dr. zaposleni u procesu odgoja i obrazovanja.

Jedan od izuzetno velikih nedostataka Prijedloga GOO-a je zanemarivanje ciljeva i načela odgoja i obrazovanja, čl. 4., stavak 2., koji se eksplicite navode u Zakonu o odgoju i obrazovanju: „razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta“. O tim vrijednostima nema sadržaja u GOO. To je nedopustivo. U Građanskom odgoju navedene su natuknice o ljudskim pravima, demokraciji, civilnom društvu, pravima manjina, medijima, korupciji itd. Nigdje nema nešto o pravima većinskog stanovništva, o nacionalnoj svijesti, identitetu i domoljublju, o odnosu nacionalnih manjina prema domovini Hrvatskoj, o demografiji i pronatalitetnoj politici, o vjerskim pravima i slobodama, o odnosu prema domovinskom ratu i braniteljima, o važnosti braka i obitelji za razvoj zdravog društva, o konstruktivnom odnosu prema hrvatskom jeziku, povijesti i drugim nacionalnim vrijednostima. Ne zagovaraju generičke i univerzalne vrijednosti na kojima se temelje stabilna i uspješna društva u svijetu, a bez zdravih obitelji i obiteljskih vrijednosti nema zdravog društva. Autori GOO-a o ulozi obitelji u promicanju građanskih i generičkih vrijednosti šute, nema nikakvih sadržaja. U Hrvatskoj posljednjih godina mortalitet je mnogo veći od nataliteta. Godišnje se stanovništvo smanjuje za 17 do 20 tisuća i taj trend raste. Među mladima je više tisuća narkomana, aklkoholičara, rastavljenih brakova, a oko 20 % školske djece živi samo s jednim roditeljem. Desetci tisuća mladih starijih od 35 godina nisu oženjeni. Sve kasnije ulaze u brak. Hrvatska pomalo, ali sigurno izumire. Stotine tisuća mladih iseljava iz Hrvatske. Podplaćenost, društveni i materijalni status zaposlenih u školstvu je zabrinjavajući. Ponižavanje i nasilje nad učiteljima i profesorima poprimilo je neizdržive razmjere, a međuvršnjačko nasilje ugrožava učenike psihički i fizički. Prosvjetna inspekcija svojim postupanjima štiti nasilje među učenicima i nad učiteljima i profesorima. Neka od takvih postupanja je uvedeni upravni postupak pri izricanju takozvanih pedagoških mjera, njihova pristranost, neobjektivnost i protuzakonita činjenja. Zakon tumače onako kako njima više odgovara u datom trenutku, ovisno o subjektivnim minteresima. Može li maloljetni učenik biti stranka u upravnom postupku? Ima li pravo na odvjetnika? Hoće li te troškove snositi nadležno Ministarstvo? Jesu li učitelji ti koji moraju voditi upravne postupke? Sve to treba iz temelja izmijeniti ako želimo red i rad, nenasilje i normalno funkcioniranje škola. Što odgovorni čine? Autori Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) o tim gorućim problemima hrvatskog društva ili nemaju spoznaja ili nemaju rješenja za njih. Zbog čega Ministarstvo već konačno ne napravi dobar Zakon o odgoju i obrazovanju te ostale akte i propoise u školama? I oni su kamen spoticanja i nereda. Zašto u GOO-u o svemu tomu šute? Zašto ne daju prijedloge da se uvedu obvezni sadržaji ili izborni predmet u srednjim školama za pripremanje mladih za brak, obitelj i odgovorno roditeljstvo. Nismo primijetili da se predlaže osnivanje Hrvatske banke koja će mladim bračnim parovima pomoći pogodno rješavati stambena pitanja i zapošljavanje. Prijedlozi GOO-a nisu ponudili mjere za saniranje takvoga stanja. Alarmi zvone strašno, ali oni koji bi ih trebali čuti ostaju nijemi, ali zato vrlo širogrudno financiraju i daju podršku civilnim društvimna za neprihvatljivo i štetno djelovanje koje je usmjereno protiv općeg dobra većine građana u Hrvatskoj. Školski sustav je samo jedna od važnih karika u tom lancu, ali i u njemu autori propuštaju priliku pridonijeti rješavanju tih sudbonosnih pitanja hrvatskoga društva. Autori Prijedloga GOO-a kao i takozvane Cjelovite kurikularne reforme očito ni to ne vide niti smatraju shodnim i opravdanim po tim pitanjima poduzimati bilo što u sustavu. Njih muče neke druge „važnije“ preokupacije ideološke provinijencije, financijski honorari iz državnog proračuna i europskih fondova za koje su spremni kao slijepo poslušni mediokriteti služiti im pa čak pod cijenu da su u funkciji razaranja braka, obitelji, ljudskih prava, zdravoga društva i hrvatske suverenosti. Na kraju se treba upitati koji je smisao i zašto Hrvatska iz državnog proračuna daje stotine milijuna kuna za tkz. civilna društva? Neka mijenjaju svoj program rada ili ih u protivnom treba prestati financirarti sa sredstvima hrvatskih građana protiv čijih interesa se zdušno i kontinuirano zalažu.

Drago nam je de je jedna domena u GOO-u posvećena civilnim društvima jer smatramo nužnim njihovo djelovanje u poticanju istinskih građanskih vrijednosti koje hrvatsko društvo stoljećima izgrađuje i na kojima temelji svoju autohtonu opstojnost. Međutim, neka civilna društva već su se tko zna koliko puta i u koliko situacija i primjera pokazale i potvrdile kao okorijeli protivnici i zatirači tih vrijednosti, apriori odbacuju sve što ima obilježja hrvatskoga i kršćanskoga. Ona samo sebe poistovjećuju s civilnim društvom, isključujući druga civilna ili laička društva koja su drugačija od njih, te bi po svojim ukusima mijenjali našu stvarnost. Tako oni u nedostatku stručnih i znanstvenih argumenata, da bi branili svoja deplasirajuća i štetna nastojanja, diskriminiraju civilna društva kršćanske provenijencije etiketirajući im nazadnost, primitivnost i negativne pojave iz srednjeg vijeka. Pokušavaju nametnuti tezu da su jedino oni pozvani govoriti o građanskom odgoju. Većina takvih takozvanih civilnih društava vuče korijenje iz lijevih političkih opcija iz bivšeg jednopartijskog i totalitarističkog režima pa kada su takvi na vlasti šutke prelaze preko apsurdnih zbivanja u društvu na štetu demokracije i ljudskih prava, a kada su na vlasti oni koji njima nisu po volji, onda bi maloljetne učenike izvodili na ulice i u demonstracije protiv Vlade RH. Već su davno razotkrivene i nama dobro poznate kulise i farse iza kojih se skrivaju. Pod krinkom demokracije i građanskih prava obmanjuju građanstvo. Ravnopravnost spolova i spolne orijentacije oni temelje na rodnoj ideologiji koja je u posljednje vrijeme izvrgnuta snažnim kritikama i osudama u svijetu i u Europi. Po njima samo mediji i civilne udruge promiču demokraciju, a školu, obitelj, Crkvu, civilna laička društva, državne i dr. institucije ignoriraju. Agresivno nameću sebe i svoje vrlo upitne i dobrim dijelom neprihvatljive stavove i predrasude. Natuknice ponuđenog kurikula potvrđuju da je pristup toj kompleksnoj tematici vrlo upitan, pristran, jednostran, nedemokratski i isključiv jer nema sadržaja i programa, a time su GOO otvoreni za bilo kakve nepoželjne i štetne nevrednote.

Prisjetimo se nakratko rasprava od prije par godina o tkz. Cjelovitoj kurikularnoj reformi kada su nas neki pojedinci i civilna društva javno vrijeđali i ponižavali suludim etiketiranjima, izrugivanjem biblijski sadržaja i nijekanjem prava na slobodu, stavove i nastojanja utemeljena u znanstvenim postignućima. Tako je jedan visoko pozicionirani član SDP-a u Hrvatskom saboru podržavao civilna društva, a sve one koji su drugačije mislili i zagovarali drugačije vrijednosti od njih, u pravilu vjrnike, ismijavao kako mi vjerujemo i Crkva naučava da je Bog stvorio svijet za šest dana, a oni znaju jer je znanost dokazala da je svijet nastao Velikim praskom. Upoznali smo ga u pisanom obliku da je autor teorije Velikog praska belgijski svećenik, teolog, fizičar i astronom Georges Lemaitre (Žorž Lemetre) te da to ne proturječi biblijskoj metafori prikaza kako je Bog stvarao svijet kao što ne proturječi ni biološka evolucija i mnogi otkriveni prirodni zakoni kojih su autori ne samo pojedinci ateisti, nego mnogo češće i teolozi, vjernici, svečenici znanstvenici i redovnici poput G. Mendele, Teodoricusa, G. Leamitre, A. Einsteina, N. Tesle, Ruđera Boškovića i dr. Nije nam odgovorio a niti se javno ispričao za ponižavanja i izrugivanja. Nismo to ni očekivali od takvih, ali su i time još jednom pokazali kakvi su oni i njihovo poimanje demokracije, građanskog odgoja, ljudskih sloboda i prava, ravnopravnosti, znanstvenog pristupa, pluralizma, uvažavanja različitosti i odnosa prema onima koji ne misle kao oni. Kada im nešto nije po volji, onda to podrugljivo nazivaju srednjim vijekom, a njihova su ponašanja ispod svake razine mnogih postignuća iz toga vijeka.

Autori GOO-a eksplicite navode da bi se te i druge međupredmetne teme realizirale unutar svih nastavnih predmeta na štetu stručnih sadržaja i postojeće satnice što ozbiljno dovodi u pitanje ostvarenje sadašnjeg odgojnog i obrazovnog nastavnog plana i programa. Budući da autori nisu ponudili javnosti sadržaje pa čak ni popis literature na kojoj zasnivaju svoja nastojanja ne možemo se oteti ne samo dojmu, što više i indikacijama, da nemaju poštene namjere, da skrivaju i podmeću te zlorabe ukazano im povjerenje i prava građana. To potvrđuju i sljedeće činjenice. Natuknice i neka upitna poticanja iz područja Građanskog odgoja, kao sastavnice međupredmetnih tema „CKR“-a, utemeljeni su i preuzeti upravo iz diskutabilnog i neprihvatljivog Zdravstvenog odgoja s kojim smo već prije nekoliko godina imali ozbiljnih problema sa stručnog, znanstvenog, moralnog i vrijednosnog aspekta, koji se odnose na početak života, na pravo na život od začeća, na nuspojave i posljedice neodgovornog ponašanja (vidi čl. 21. Ustava RH).

Dokle nestručnost i birokratski apetiti rastu i da nemaju granica u školstvu ukazuje još jedan vrlo ružan primjer iz novoga Prijedloga GOO-a koji učitelje i profesore gura u robovlasničke odnose i degradira njihovo područje rada i njihove kompetencije. Uz postojeću i dostatnu pedagošku dokumentaciju o praćenju i ocjenjivanju znanja učenika u GOO-u predlažu uvođenje Mapa za posebno praćenje i vrednovanje Građanskog odgoja za svakoga učenika i iz svih nastavnih predmeta. To nema nikakvog utemeljenja u Zakonu o odgoju i obrazovanju kao ni u Nastavnom planu i programu. To je apsurdno, nestručno, provokativno i na svu sreću neprihvatljivo i neprovedivo. Problem nije samo u vođenju tih mapa za svakoga učenika i iz svakoga predmeta kao tehničko pitanje. Ovdje se radi o mnogo ozbiljnijem i težem stručnom i pedagogijskom problemu. U GOO-u se eksplicite navodi da je „važan dio vrednovanja – praćenje razvoja učenikove osobnosti“. Takvo vrednovanje u postojećem sustavu praćenja i ocjenjivanja znanja učenika ne postoji. Utvrđene kriterije i normativne pedagogijske determinante za takvo vrednovanje nisu ponudili, prepušteno je autonomiji svake škole. Tu nije jasno što to treba a ni kojim sredstvima se to može vrednovati. Da biste nešto mogli mjeriti ili ocjenjivati morate imati predmet mjerenja, sredstva ili kriterije mjerenja i osposobljenog mjerača ili ocjenjivača. Toga nema u Prijedlogu. Ništa manji problem od toga nije ni u ocjenjivanju znanja iz GOO-a. Svaki učitelj, profesor i nastavnik mora iz svoga predmeta ocjenjivati i to područje. Koja će biti konačna ocjena na kraju nastavne godine? Na temelju aritmetičke sredine svih predmeta? Ili će ocjena iz GOO-a u svakom nastavnom predmetu utjecati na ocjenu iz znanja svakoga nastavnoga predmeta. Izabrali jedno ili drugo, ne zna se što je gore i što je veći apsurd. Apsurdno je da netko ima vrlo visoku ili negativnu ocjenu iz matematike, fizike, kemije pa i drugih predmeta zbog učenikove osobnosti ili usvojenog znanja iz GOO-a. To bi bila anarhija i lakrdija u sustavu praćenja i ocjenjivanja. U našem školstvu nazočna je hiperinflacija odličnih ocjena i odličnih učenika. Takav pristup vrednovanju učinio bi postojeće loše stanje još neozbiljnijim, još gorim, još neobjektivnijim, a ocjene bi izgubile temeljni smisao i funkcije zbog kojih postoje što bi dodatno degradiralo stručni rad profesora, njihov autoritet i ulogu u nastavi. Dakle, rješenje za te probleme nisu ponudili. Zapravo su mislili da su prepuštajući autonomiju svakoj školi sve riješili, a ne samo da te probleme nisu riješili, nego su time stvorili nove za koje nema dobroga rješenja. Što sada činiti? Od takva pristupa mora se odustati. Rješenje je moguće u tomu da se odustane od uvođenja mapa, ocjenjivanja ili vrednovanja GOO-a, da se uvede kao novi redovni nastavni predmet ili bar kao izborni ili fakultativni što proturječi nastojanjima rasterećenja učenika. Možda bi bilo najbolje i najefikasnije rješenje koje ovdje neću iznijet, malo ću ga odgoditi, jer se bojim da bi se neka civilna društva jako naljutila i osjećala povrijeđenim.

Ako autori GOO-a nisu u potpunosti odbacili kurikul građanskog odgoja iz tkz. Cjelovite kurikularne reforme, onda je sigurno da imaju prekriveni cilj pod farsom slobode i građanskog odgoja instalirati rodnu ideologiju, istospolna partnerstva i vulgarni marksističko ateistički pristup tumačenju svijeta, društvenih odnosa, Darwinizma, začeća, života, braka i obitelji. Takvim kurikulnim promjenama Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika (HKDPD) ne samo da neće dati podršku, nego će permanentno ukazivati na te anomalije i manipulacije kojima se ozbiljno i tendenciozno ugrožavaju i razaraju brak i obitelj, zdrav razvoj hrvatskoga društva, njegov nacionalni i vjerski identitet, demografski prosperitet, moralni preobražaj, ljudska prava i slobode te demokratski sustav odgoja i obrazovanja.

U „Građanskom odgoju“ navedene su natuknice o ljudskim pravima, demokraciji, civilnom društvu, pravima manjina, medijima, korupciji itd. Nigdje nema nešto o pravima većinskog stanovništva, o nacionalnoj svijesti, identitetu i domoljublju, o odnosu nacionalnih manjina prema domovini Hrvatskoj, o demografiji i pronatalitetnoj politici, o vjerskim pravima i slobodama, o odnosu prema domovinskom ratu i braniteljima, o važnosti braka i obitelji za razvoj zdravog društva. Ne zagovaraju generičke i univerzalne vrijednosti na kojima se temelje stabilna i uspješna društva u svijetu, nego ih žele potisnuti i zamijeniti kvazi vrijednostima koje uvoze iz zakuženih skladišta europskog smeća.

O dječjim i ljudskim pravima koja su artikulirana u konvencijama i deklaracijama, o toleranciji i demokraciji, o pluralizmu, suživotu u različitosti, pravima manjina itd. učenici su jako dobro upoznati. Međupredmetna tema Građanski odgoj i obrazovanje, koji su nam pokušali nametnuti, u nekim dijelovima i stavkama potiće, uime lažne ravnopravnosti, štetne odrednice rodne ideologije ograničavajući ustavna prava i slobode roditelja učenika (čl. 64. Ustava RH). Ignorira interese, prava i slobode većine građana podređujući ih slobodama pojedinaca i manjina. Nameće jednostrani svjetonazor na svijet, ne poštuje pluralizam, manipulira s određenjem i pravima istospolnih zajednica i braka kao zajednice žene i muškarca. Protežira pojave u društvu od 0,01 posto na štetu onih koje zastupa 95 posto građana te interese većine podređuje manjini. Rodna ideologija, sa znanstvenog i s vrijednosnog aspekta nije prihvatljiva: ni biologija ni medicina niti bilo koja znanost još uvijek nije dokazala da je anus spolni organ pa sve što se temelji na tim „vrijednostima“ treba imati status i tretman sukladno tomu, a ne poistovjećivati i izjednačavati različite pojave, postupke i skupine s brakom i obitelji. Takve pojave ne mogu biti ni cilj ni ideal niti ishodi odgoja i obrazovanja. Iz ponuđenog Prijedloga GOO-a nije razvidno i ne znamo kriju li se iza natuknica ponovo takvi ili slični stavovi i sadržaji?

Nekim civilnim i takozvanim nevladinim udrugama puna su usta demokracije i ljudskih prava, pluralizma i različitosti, ali samo onda kada to traže od drugih za sebe. Kada se drugi pozivaju na ta ista prava u odnosu na njih, onda su pristrani, autoritarni, isključivi i nesnošljivi. Onda nam takvi etiketiraju da širimo govor mržnje i da diskriminiramo pojedince ili manje skupine. A upravo nam takvi pokušavaju podmetati rog za svijeću, a prozirnu i isključivu demagogiju te materijalističko marksističku ideologiju i svjetonazor na svijet pod slobodu, prava, demokraciju i ravnopravnost. Takvi su nas nekada osuđivali za verbalni delikt jer nam nisu dopuštali govoriti istinu, a sada nam podmeću govor mržnje čime nas žele ušutkati i nametnuti većini svoja destruktivna i nemoralna stajališta. Prema tome, svi ovakvi i slični pokušaji indoktrinacije i podređivanja prava učenika interesima civilnih društava moraju školi i učenicima biti strani i tuđi. To je neprimjereno psihofizičkom razvoju učenika. Sukladno ustavnim odredbama upravo smo dužni zaštititi djecu, njihova prava i slobodu od takvih nasrtaja, diskriminacije i političkih podjarmljivanja. Prisjetimo se samo kako nam je ministar Jovanović drastično srezao plaće ukidajući 0,5 posto na minuli rad a u to isto vrijeme slao je, skupo plaćene, pojedince i grupice neobrazovanih aktivista, takozvanih civilnih udruga, da nam po školama drže „instrukcije“ o zdravstvenom odgoju ili bolje reći o rodnoj ideologiji kojom smo trebali zabluđivati učenike. Nije im to prošlo. Brzo su nestali iz škola. Ne smijemo im to dopustiti ni sada. Mi nemamo ništa protiv toga kako će oni odgajati svoju djecu, od volje im, ali neka to ne nameću našoj i većini djece u hrvatskom školstvu. Mi smo demokrtaski otvoreni da oni za svoju djecu imaju slobodu izabora programa građanskog odgoja i obrazovanja koji njima odgovaraju, ali isto tako moraju poštivati naša prava da i mi izabiremo u školama programe GOO-a koji nama odgovaraju. Mi ne želimo njima nametati svoja uvjerenja, stavove i sustav vrijednosti koji se temelje na kršćanskoj civilizaciji pa neka ni oni nama ne nameću takav GOO-a koji su nama neprihvatljivi. Slobode i prava imaju samo jedno ograničenje, a to je sloboda i pravo drugoga čovjeka. Na tomu se treba zasnivati demokracija, pluralizam, poštivanje različitosti, ljudska i dječja prava, nacionalne i vjerske slobode, manjinska prava, građanske vrijednosti i ostala prava, ali i obveze i odgovornost svih zainteresiranih za te vrijednosti. Pozivamo sve one koji nisu do sada prihvaćali takve odnose da prestanu s pokušajima preodgajanja većine u Hrvatskoj te da najprije vide što mogu kod sebe mijenjati ako istinski žele biti nositelji i promicatelji generičkih i univerzalnih vrijednosti koje su svakom poštenom i dobronamjernom čovjeku prihvatljive.


Predsjednik HKDPD-a
mr. sc. Ivica Đaković

ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Tribina HKDPD-a - Marina Novina i Nikola Stanković: Isus - apsolutna novost u svemiru

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 20. prosinca 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje dr.sc. Marina Novina i dr.sc. Nikola Stanković, red. prof. u miru, o temi:

Isus - apsolutna novost u svemiru

Pitanje emergencije i novost Isusa Krista


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

Zrno - prosinac 2018.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, prosinac 2018.

ponedjeljak, 12. studenoga 2018.

Tribina HKDPD-a - Antun Lisec: Problemi umjetnih oplodnja

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 15. studenoga 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje dr. med. Antun Lisec, o temi:

Problemi umjetnih oplodnja


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

Zrno - studeni 2018.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, studeni 2018.

srijeda, 10. listopada 2018.

Tribina HKDPD-a - Valerije Vrček: Zdravlje i okoliš - bioraznolikost i GMO u svjetlu enciklike Laudato si'

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 18. listopada 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje prof. dr. sc. Valerije Vrček, o temi:

Zdravlje i okoliš - bioraznolikost i GMO u svjetlu enciklike Laudato si'


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

ponedjeljak, 24. rujna 2018.

Održane duhovne vježbe 2018. g.

DUHOVNE VJEŽBE HKDPD-a 2018. godine

Ovogodišnje duhovne vježbe članova HKDPD-a održane su u Poredju, u samostanskom prostoru Karmelićanki Božanskog Srca Isusova, u vremenu od 29. travnja do 1. svibnja. Voditelj je bio naš duhovnik, pater Nikola Stanković a tema “Sloboda djece Božje.“


SAŽETAK

Mi smo djeca Božja. Važno je predati sebe Onome tko nas je stvorio slobodnima i želi nas slobodne. Ali slobodu treba izboriti. Ako se ne bori, čovjek postaje rob. Treba se odreći nekih užitaka da bismo bili slobodni. Moramo osvajati prostor slobode i učvršćivati se u ispravnom načinu djelovanja. Potrebna nam je sloboda kako bismo se sabrali, razmišljali i meditirali. Tako jačamo te postajemo kreposni. Ako smo ukorijenjeni u Bogu, nitko nam ne može ubiti duh.

Što o slobodi možemo naučiti od Isusa?

1) Isus nikada nije izgubio povjerenje u svog Nebeskog Oca. Čak ni na križu. Ne smijemo se dati sablazniti kada nam ne ide dobro. U svim nevoljama treba ostati vjeran Bogu. Poput Joba. Ne smijemo se Boga nikad odreći. Ako se Boga odreknemo, odričemo se svog utemeljenja. Tada smo propali, izgubljeni. Isus zna da nas jedino Bog može izbaviti od smrti i uskrisiti. U Boga valja imati povjerenja. Ljubav se ne da sakriti. Kad tad se pokaže. Naše uporište je jedino u Bogu.

2) Isus je ispravno prosuđivao vrijeme. Moramo znati prosuđivati što nam se to nudi kao suvremeno i napredno. Prema čemu to napreduje? Bog nam je dao pamet. Moramo znati razmišljati o svome vremenu i ne biti naivni.

3) U prosuđivanju valja primijeniti Isusove kriterije. Treba imati pravi pojam o znanosti. Znanstvene spoznaje se mijenjaju. Znanost se zna samoj sebi narugati. Ona se stalno nadopunjuje.

4) Od Isusa možemo učiti onu temeljnu mudrost koja svemu zna mjeru. Važniji je život od trenutačnog uživanja. Pogotovo je važniji život od iživljavanja. Tko si ne zna reda napraviti, nema ni slobode. Molimo da nam Duh Sveti prosvijetli pamet, pročisti srce, izoštri misli te da budemo svjedoci slobode djece Božje. Cilj je sve utemeljiti na Bogu i Boga ljubiti.

Duhovno se zapustiti znači ne razmišljati, ne moliti. Moramo provoditi unutarnju higijenu, ispirati dušu. Ako smo pogriješili, trebamo to priznati. Za to nam treba Božja pomoć. Isus je ozdravljao od različitih bolesti duha i tijela.Treba htjeti ozdraviti. Mora se lijek uzeti, a ne pasivno čekati. Bolest nam nije izlika za pasivnost.“Uzmi svoju postelju i hodaj.“ (Ivan 5, 1-9) Uvijek se traži neka aktivnost. Molimo Isusa da nas oslobodi, da se manje utiskujemo u zemaljštinu.Treba moliti da ne popustimo napastima kojima smo svakodnevno izloženi. Kada smo slabi, napasti su jače. Isus je iskušavan u pustinji. Pustinja je vrlo nezgodna za život.

Prva napast – požuda tijela. Ne smijemo ugrožavati potrebe duha u zadovoljavanju potreba tijela (droga, alkohol, …). Tijelo ne smije biti vrhunska vrednota. Ne živi čovjek samo o kruhu. Ima nešto vrjednije od zemaljskog tijela.

Druga napast – požuda očiju. Napasnik ti nudi cijeli svijet da promijeniš Boga. Nije to njegov svijet. Ovo je Božji svijet. Jedan je jedini Bog. Jedino se Bogu klanjamo. To nije oholost. To je poniznost. Ako se Bogu klanjaš, onda si slobodan.Ako se nekom drugom klanjaš, onda si njegov rob.

Treća napast – oholost. „ Ne kušaj Gospodina Boga svoga.“ Napravimo sve što možemo uzdajući se u Boga i Njegovu pomoć. Biti pobožan znači živjeti po Božjem. U pustinji nije uvijek sve jasno.Tu se važu i premjeravaju vrednote. Trebamo primijeniti Božje kriterije da bismo pravo prosudili. Isus ne pregovara s napasnikom. On otprve odbija napasti. Ako smo stalno išli Isusovim putem,nećemo tako lako skrenuti s pravog puta.

Treba imati povjerenje u Boga. Toliko se puta brinemo i patimo a onda sve ispadne na dobro. Stoga je važno Bogu se otvoriti i dopustiti da nam pomogne. Ne dati se zarobiti smrtonosnim mislima već dopustiti spasonosnim mislima da nas obuzmu. Treba se voditi Isusovim kriterijima u prosuđivanju. Molimo Boga da nas oslobodi pretjerane brige. I On uvijek pomaže. Tu je da nas smiri i utješi.

„O teretima i radostima života“

Mi kršćani ne prihvaćamo usud već slobodu. Slijedi nam stalna borba za slobodu. U toj borbi često smo sami sebi protivnici. Umjesto da se predamo onom lošem u nama ili da se borimo oslonjeni samo na vlastite sile, nastojimo uz Božju pomoć pobijediti (razne napasti, sve što je protiv mira i sklada u nama.) Potpunu pobjedu, potpun sklad i mir, na ovom svijetu nije moguće ostvariti. Doklegod dišemo nameću nam se dvojbe, izbori, problemi. To ne znači da smo stalno i preko svake mjere iziritirani. Treba nam smirena budnost koja prati i reagira na primjeren način. Život je i teret i radost. Tko ne prihvati terete života, neće biti dionik Božjeg blagoslova i mira koji oplemenjuje srca i ispunja duše. Neka nam u tome Bog bude na pomoći.

„Izgubljeni u zemlji znanja“

Kod nas mnogi misle da su sva blaga u znanosti. Neizmjerno povjerenje stavljeno je u nešto ograničeno. Znanje se svakim danom proširuje novim spoznajama. Proširiti se može samo ono što je relativno usko i ograničeno, pa makar i rastezljivim granicama. Nemiran je ljudski duh i nema spokoja u skučenom prostoru i vremenu. Ljudski duh pita i šire i dublje i dalje sve do Onog koji nema ograničenja, koji ne treba više uzroka, koji sam sebe opravdava. Njega pak naše znanje može ćutiti i slutiti, ali ga njime ne možemo ni zahvatiti ni obuhvatiti Mi smo prema Bogu otvoreni. Slutimo da On postoji, da iza svega ovoga mora biti jedna punina koja sama sebe drži. Ako se ne otvorimo onom svjetlu iz najdalje daljine, lutat ćemo. Čim se čovjek pouzda samo u svoje znanje, gubi dodir s prirodom, ljepotom, sa stvarnošću i otvara se apstraktnim pojmovima. I tako gubi slobodu. Znanje i sloboda moraju ići pod ruku. Cilj je da budemo slobodna djeca Božja. Pravo znanje oživljava ljudski duh i usmjerava ga prema vječnoj mudrosti.

„Duhovne vježbe“

Duhovne vježbe su širok pojam. U osnovi znače pokušaj koji duša čini da se s temelja oslobodi svih neurednih nagnuća a nakon toga da traži volju Božju.Treba imati velikodušnosti i prihvatiti mogućnost da možemo biti bolji, da se možemo popraviti. Temeljno načelo od kojeg treba poći na početku duhovnih vježbi je da je čovjek stvoren da Gospodina našeg hvali, poštuje i služi. Tako ćemo spasiti svoju dušu. Sve ostalo je stvoreno za čovjeka i pridonosi postignuću konačnog cilja. Stvarima se treba služiti ukoliko pomažu da budemo slobodni a ne da nas zarobe. U tome se moramo vježbati svaki dan. Sve što je stvoreno treba služiti čovjeku da bi se usvrhovio.Uvijek birajmo ono što nas privodi k cilju za koji smo stvoreni – Slaviti Boga i spasiti dušu. Isus je došao da nas oslobodi od grijeha. Molimo da naši susreti budu nadahnuti Isusovim načinom ophođenja. Pogledajmo sebe u susretu s ljudima. Treba promatrati svoje susrete u sklopu Isusovih savjeta. Jedino pravo rješenje je – ja s drugima pred Bogom.

„Isus na križu i sedam posljednjih riječi“

1) „Oče,oprosti im, jer ne znaju što čine.“
Isus je prošao svijetom čineći dobro a taj ga je svijet pribio na križ. Ovaj svijet ne voli dobre ljude jer dobri ljudi su kritika svijetu. Ljudi ne žele da im netko uznemiruje savjest. Odrekli su se Isusa a izabrali Barabu. I u ovo vrijeme se to događa. Izruguje se Isusa, izruguje se što je dobro. Isus moli Oca da im oprosti jer ne znaju što čine. Isus hoće reći da to znanje nije njihovo duboko uvjerenje. Ne znaju posve i do kraja. Mudrost Božju su odbacili. Zato ne znaju jer su odbili pravo znanje. Tolika plemenitost! Iz svoje nevolje misliti na druge. Tu je na djelu Božanska milost.

2) “Zaista kažem ti: još danas bit ćeš sa mnom u raju!“
Nije važno koliko si griješio, važno je pokajati se. U čovjeku ima nešto dobro dok diše. Ali riskantno je griješiti. Riskantno je odbaciti riječ Božju jer je pitanje hoćemo li je kasnije htjeti i moći primiti.

3) Reče majci: “Ženo, evo ti sina!“ Zatim reče učeniku: „Evo ti majke!“
Marija je početak boljeg svijeta. Ona je bezgrešna. U grešnom svijetu rodilo se bezgrešno stvorenje. Rođenjem Djevice Marije, barem u klici, uspostavljen je bolji svijet.

4) “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio“
Isus je ostao neko vrijeme visjeti na križu, između neba i zemlje. I ovdje je klica uskrsnuća. Obraća se Ocu nebeskom. Nije izgubio povjerenje i nadu.

5) “Žedan sam.“
Isus je žedan dobrote, poštenja ,ljubavi, pravde. Čovjek živi od vlastite dobrohotnosti i dobrohotnosti drugih.

6) „Svršeno je“
Završena je Isusova misija na Zemlji. Izvršio je što mu je otac namijenio. Ali što su mu ljudi priskrbili?

7) Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj.“
Isus se ne odriče Oca niti gubi vjeru u Njega. Bog vjeran ostaje. Ukoliko smo vjerni, On neće zakazati. Ako se Njega odreknemo, dajemo za pravo bezbožnicima, onima koji ga proganjaju.
Ipak nije svršeno. Isusov grob je prazan. Magdalena je pošla tražiti Isusa. Molimo da spoznamo uzrok zašto je Isus nestao iz našeg srca. Možda nismo dovoljno pazili na ono što je Božje. Marija je tražila Isusa i On joj se objavio. Tkogod ga traži čista srca taj će ga i naći. Na ljubav će Isus ljubavlju uzvratiti. Gdje si god, zazovi Gospodina i On će doći. Moramo težiti tome da kad god padnemo da i ustanemo, da ne budemo robovi grijeha i smrti. Budimo vičnici Uskrsa! Uputimo se ka slobodi djece Božje! Na to smo svi pozvani.

A u tome će nam zacijelo pomoći poticajna razmatranja i duboki uvidi s ovih duhovnih vježbi. Hvala dragom Bogu na tome, na našem patru , na sestrama karmelićankama i njihovoj gostoljubivosti te na divnom zagorskom kraju čija ljepota svjedoči o neizmjernoj veličini i ljubavi našeg Stvoritelja.

Lada Srzentić

Zrno - rujan 2018.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, rujan 2018.

srijeda, 5. rujna 2018.

Tribina HKDPD-a - Vatroslav Frkin: Priprave za hodanje i brak

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 20. rujna 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje o. fra Vatroslav Frkin, OFM, o temi:

Priprave za hodanje i brak


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

subota, 1. rujna 2018.

Snimka tribine - Josip Bratulić: Hrvatska Biblija kao pratilac hrvatskoga jezika i književnosti

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 21. lipnja 2018. u Zagrebu
akademik Josip Bratulić:
Hrvatska Biblija kao pratilac hrvatskoga jezika i književnosti


Snimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

ponedjeljak, 11. lipnja 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 21"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 21"Predavanje održano 22. svibnja 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.

petak, 8. lipnja 2018.

Tribina HKDPD-a - Josip Bratulić: Hrvatska Biblija kao pratilac hrvatskoga jezika i književnosti

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 21. lipnja 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje akademik Josip Bratulić, o temi:

Hrvatska Biblija kao pratilac hrvatskoga jezika i književnosti


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

srijeda, 16. svibnja 2018.

Zrno - svibanj 2018.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, svibanj 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 20"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 20"Predavanje održano 8. svibnja 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.

srijeda, 9. svibnja 2018.

Snimka tribine - Ladislav Ilčić: Istina o Istanbulskoj konvenciji

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 19. travnja 2018. u Zagrebu
Ladislav Ilčić, prof., predsjednik udruge Glas roditelja za djecu - GROZD:
Istina o Istanbulskoj konvenciji


Snimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 18, 19"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 18, 19"Predavanje održano 24. travnja 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.

četvrtak, 3. svibnja 2018.

Tribina HKDPD-a - Darko Žubrinić: Dragutin Antun Parčić

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 17. svibnja 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje prof.dr. Darko Žubrinić, o temi:

Dragutin Antun Parčić (1832.-1902.),

svećenik glagoljaš, svestrani znanstvenik,
istaknuti jezikoslovac i leksikograf


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 15, 16"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 15, 16"Predavanje održano 30. ožujka 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.

nedjelja, 15. travnja 2018.

Zrno - travanj 2018.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, travanj 2018.

Tribina HKDPD-a - Ladislav Ilčić: Istina o Istanbulskoj konvenciji

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 19. travnja 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje Ladislav Ilčić, prof., predsjednik udruge Glas roditelja za djecu - GROZD, o temi:

Istina o Istanbulskoj konvenciji


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

srijeda, 21. ožujka 2018.

Snimka tribine - Tvrtko Beus: Papa Ivan Pavao II. o bl. Alojziju Stepincu

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 15. veljače 2018. u Zagrebu
mr.sc. Tvrtko Beus: Papa Ivan Pavao II. o bl. Alojziju Stepincu


Snimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu 13, 14"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu 13, 14"Predavanje održano u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.

utorak, 20. ožujka 2018.

Pismo predsjednika Društva HDZ-u

NE ISTANBULSKOJ KONVENCIJI

Poštovani, zaštitu žena i obitelji od nasilja može se implementirati i provoditi raznim zakonima i aktima. Za to nije potrebna Istanbulska konvencija, koju ne možemo prihvatiti jer nam nameće izuzetno štetnu teoriju rodne ideologije. Znanost je dokazala i upozorila na sve ludosti te opake društvene bolesti svijesti i ponašanja. Ona je u suprotnosti s interesima i opstojnošću autohtonog hrvatskog nacionalnog, vjerskog i kulturnog bića. Rodna ideologija je temelj razaranja braka, obitelji, zdravoga društva i života. Hrvatski narod izumire, stope mortaliteta rapidno i dramatično rastu u odnosu na krajnje zabrinjavajući i nedopustivo niski natalitet. Hrvatska nestaje! Sve što činite dobro protiv toga nije dostatno i neće zaustaviti postojeće ubrzano izumiranje hrvatskog naroda s lica zemlje. Što više, "hrvatska vlast" svojim ponašanjem u mnogim segmentima društva pridonosi raspadanju nacije. To potvrđuju iseljavanje mladeži i sposobnih za rad, uništavanje poljoprivrede uvozima „smeća“, uništavanjem sela i stočarstva apsurdnim ponašanjima lovačkih društava i njihovim zakonima, silne poplave antihrvatskog djelovanja mnogih medija, nerazumni pijetet i tepanja fašističkoj petokraki, jednostrani pristup nedemokratskim režimima, omalovažavanje i relativiziranje domovinskog rata i branitelja te mnogim drugim destrukcijama i manipulacijama od ponašanja u Hrvatskom saboru i donošenju štetnih zakona po Hrvatsku pa sve do eksploatacije stranih banaka koje isisavaju kapital iz Hrvatske i guše nas s apsurdnim kamatama koje nitko u EU ne plaća kao Hrvati. Sramotna i nemoralna Istanbulska konvencija s kamuflažom rodne ideologije posljednji je čavao u lijes Hrvatske i istinskih hrvatskih domoljuba od kojih već mnogi nemaju ni za dostojanstvenu smrt. Istanbulska konvencija je za nas Hrvate i katolike veleizdaja Naroda i Države. To je dodvoravanje i podilaženje onima koji Hrvatskoj i Hrvatima ne žele dobro. Od toga će imati korist samo neprijatelji Hrvatske. Jesu li vama važnije takozvane nevladine i civilne udruge, od kojih većina pod krinkom lažne demokracije i lažnih sloboda radi protiv interesa hrvatskog nacionalnog bića, od poštenja, domoljublja, zapošljavanja, nataliteta, opstojnosti nacije i države? Što je vama zapravo uopće relevantno i sveto a bez čega nema opstanka ni narodu ni državi? Zar vam nije već dosta u hrvatskom društvu iracionalnosti, nemorala, zabluda, prevara i obmana te kulture laži i smrti umjesto kulture života i istine. Je li HDZ time želi otvoreno i jasno odbaciti svoju relevantnu dimenziju djelovanja, kao demokršćanska stranka, koja svoju snagu crpi u 85 % hrvatskih građana vjernika katolika? Ili poštujte i javno promovirajte kršćanske vrijednosti ili priznajte da niste demokršćanska stranka i da ste robovi sindroma komunističkih nemoralnih surogata. Vratite se korijenima ili vas neće biti na političkoj pozornici. Zar ne vidite kako mađarski premijer Orban brani kršćanske korijene Europe i interese mađarskog naroda? Tako se ponašaju istinski državnici. Kako bismo bili sretni i zahvalni da imamo takve uzorite političare, odvažne i spremne žrtvovati se za svoj narod i domovinu. Suverenitet se ne smije podređivati i žrtvovati patološkom egocentrizmu pojedinaca i bilo koje i bilo kakve odnarođene politike. Je li HDZ uistinu postaje ADZ - Antihrvatska demokratska zajednica? To je nedopustivo gaženje i izrugivanje hrvatskoga Ustava, Hrvatskog sabora, nacionalne slobode i prava te nacionalnog suvereniteta. To je veleizdaja ravna stravičnoj transkriptnoj veleizdaji mesićijanske provenijencije.

Od 1989. g sam uz HDZ. Jedno razdoblje prije 2000. godine bio sam vrlo aktivan u stranci. Nikada i za nikoga nisam glasovao tko nije javno poštivao naprijed iznesene vrijednosti. Ratificirate li Istanbulsku konvenciju, nikada više ni ja ni bilo tko od onih na koje mogu utjecati neće biti uz takav odnarođeni HDZ. Kao predsjednik Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika javno ću pozvati članstvo, a ono nije zanemarivo, da osudi veleizdaju i nikada više nitko ne glasa za HDZ. Istanbulska konvencija je za Hrvatsku biti ili ne biti i pošten Hrvat čiste i čestite savjesti s ljudskim dostojanstvom i ponosom na Krst časni i Slobodu svetu ne smije i ne može to smeće, gorki otrov i tešku nesreću za Hrvatsku podržati. 
 

S osobitim poštovanjem,
mr. sc. Ivica Đaković, predsjednik HKDPD-a.

ponedjeljak, 19. ožujka 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: Istanbulska konvencija u svjetlu integralne antropologije

Tonči Matulić: Istanbulska konvencija u svjetlu integralne antropologije,
Zagreb, 1. ožujka 2018.Predavanje održano u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.

subota, 17. ožujka 2018.

Snimka tribine - Marijan Šunjić: Znanost i religija - sukob ili dijalog

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 18. siječnja 2018. u Zagrebu
prof. dr. sc. Marijan Šunjić: Znanost i religija - sukob ili dijalog: Može li znanstvenik biti vjernik?


Snimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

Zrno - ožujak 2018.

Novi broj listića Zrno dostupan je na sljedećoj poveznici: Zrno, ožujak 2018.

nedjelja, 4. ožujka 2018.

Duhovna obnova u ožujku 2018.

DUHOVNA OBNOVA, SUBOTA 10. OŽUJKA 2018.

ŽUPA BEZGRJEŠNOG SRCA MARIJINA
Jordanovac 110, velika dvorana

p. Nikola Stanković:
NOVA EVENGELIZACIJA


9.30 - 10.15   I. razmatranje
10.15 - 11.00   šutnja
11.00 - 11.30   čaj, kava
11.30 - 12.15   II. razmatranje
12.15 - 13.00   šutnja

13.00 - 14.30   objed
14.30 - 15.30   III. razmatranje
15.30 - 16.15   križni put
16.30      sv. Misa

Križni put i sv. Misa u crkvi.

srijeda, 28. veljače 2018.

Tribina HKDPD-a - Mijo Nikić: "Obratite se i vjerujte Evanđelju"

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 15. ožujka 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje prof.dr.sc. p. Mijo Nikić, SJ, o temi:

"Obratite se i vjerujte Evanđelju" (Mk 1,15)
- trostruko obraćenje: intelektualno, emocionalno i tjelesno


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

srijeda, 14. veljače 2018.

Tribina HKDPD-a - Tvrtko Beus: Papa Ivan Pavao II. o bl. Alojziju Stepincu

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 15. veljače 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje mr.sc. Tvrtko Beus, o temi:

Papa Ivan Pavao II. o bl. Alojziju Stepincu


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.

četvrtak, 1. veljače 2018.

Snimka tribine - Marko Glogović: Život je čudo Božje ljubavi

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 16. studenoga 2017. u Zagrebu
p. Marko Glogović: Život je čudo Božje ljubavi


Snimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.

srijeda, 17. siječnja 2018.

Tribina HKDPD-a - Marijan Šunjić: Znanost i religija - sukob ili dijalog

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 18. siječnja 2018. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje prof. dr. sc. Marijan Šunjić, o temi:

Znanost i religija - sukob ili dijalog:
Može li znanstvenik biti vjernik?


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.