srijeda, 13. travnja 2016.

Tribina HKDPD-a - Jure Zečević i Marija Znidarčić: Sveti Leopold Mandić - nadahnitelj jedinstva Crkve i ekumenizam danas

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 21.travnja 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje o. prof.dr.sc. Jure Zečević, karmelićanin i gđa Marija Znidarčić o temi:

Sveti Leopold Mandić - nadahnitelj jedinstva Crkve i ekumenizam danas


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.