ponedjeljak, 19. ožujka 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: Istanbulska konvencija u svjetlu integralne antropologije

Tonči Matulić: Istanbulska konvencija u svjetlu integralne antropologije,
Zagreb, 1. ožujka 2018.Predavanje održano u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.