ponedjeljak, 11. lipnja 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 21"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 21"Predavanje održano 22. svibnja 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.