ponedjeljak, 20. lipnja 2016.

Snimka tribine - Kristina Pavlović: Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformu

Tribina Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika
održana u četvrtak, 16. lipnja 2016. u Zagrebu
Kristina Pavlović: Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformuSnimke nekih od prethodnih tribina naći ćete na poveznici tribine.