četvrtak, 2. lipnja 2016.

Tribina HKDPD-a - Kristina Pavlović: Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformu

Srdačno Vas pozivljemo na tribinu HKDPD-a u četvrtak, 16. lipnja 2016. u 20 sati, u Zagrebu, Palmotićeva 31 (dvorišna zgrada).


Na tribini će održati predavanje Kristina Pavlović, prof., predsjednica udruge Glas roditelja za djecu – GROZD, o temi:

Prava roditelja na odgoj djece s osvrtom na kurikulnu reformu


Ujedno Vas molimo, da našu tribinu, ako želite i možete, negdje i oglasite. Na poveznici je i plakat toga predavanja.