srijeda, 16. svibnja 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 20"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 20"Predavanje održano 8. svibnja 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.