srijeda, 9. svibnja 2018.

Snimka predavanja - Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 18, 19"

Tonči Matulić: "Evanđelje po Ivanu poglavlje 18, 19"Predavanje održano 24. travnja 2018. u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga, a objavljeno na stranicama HKDPD-a dozvolom autora.