srijeda, 23. siječnja 2013.

Duhovna obnova i duhovne vježbe

PROMIJENJENO 3.5.2013. - Duhovne vježbe u lipnju održavaju se od 22.6.2013. do 24.6.2013., dakle završavaju uvečer dan ranije nego je bilo najavljeno zbog spriječenosti voditelja vježbi, p. Mije NikićaDjelatnost Društva je duhovna izgradnja članova (Članak 4.)

DUHOVNA IZGRADNJA ČLANOVA

Jednodnevnu duhovnu obnovu održati će p. Nikola Stanković 23. ožujka 2013. od 9.00-17.00 sati, u župi Bezgrješnog Srca Marijina, Jordanovac 110. Sv. misa je u 17.00 sati. Svi ste dobro došli!

Prijave:
Katarina Tadić
katarinatadic[NA]gmail.com (zamijeniti [NA] s @)
tel. 2346693
mob.0915464506

Tema obnove: RAZUMNO VJEROVATI
Razum je na strani onih koji su spremni s njime ići do kraja, bez uspornika i kočnica - do Istine same. Put prema njoj je istinski život. Put, istina i život imaju svoju dinamiku, ovjerovljenje i ispunjenje u vjeri Isusu Kristu koji je Put, Istina i Život. Tko se nad Istinom sablazni, uvijek će živjeti u zabludi. Takav se žestoko bori da mu djela ne bi izišla na vidjelo. Svijetlo i tama nisu prijateljice kao što to nisu ni istina i laž. Današnje vrijeme je puno privida, obmana i zavodljivih ponuda. U Duhu Svetom ih valja proniknuti te im se hrabro oduprijeti. Ako ne želimo biti promašene egzistencije, krenimo Isusovim putem!
P. Nikola Stanković

***

Duhovne vježbe za članove i sve zainteresirane, održati će se od 22. 6. (početak u 12.00 sati) do 25.6. 24.6. ( završavaju ručkom) kod Karmeličanka Božanskog Srca Isusova, Vrhovec 29, Zagreb. Uvjeti smještaja i prehrane kao i prošle godine.

Prijave:
Katarina Tadić
katarinatadic[NA]gmail.com (zamijeniti [NA] s @)
tel. 2346693
mob.0915464506

(Foto: SBA73 / Foter.com / CC BY-SA)