utorak, 22. siječnja 2013.

Pristupnica za HKDPD


Želite pristupiti Hrvatskom katoličkom društvu prosvjetnih djelatnika?
Dobrodošli! Pročitajte Pravila Društva ili barem članke 10. i 11. koje navodimo u nastavku. Pristupnicu skinite na ovom linku (u Word doc formatu) isprintajte obostrano na A4 list papira i ispunite. Pristupnicu trebaju potpisati i dva člana preporučitelja. Potpuno ispunjenu pristupnicu pošaljite na adresu Društva:
Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika
Gundulićeva 12/III, 10000 Zagreb

Prije pristupanja možete doći i na molitvu članova koja je svakog petka osim prvog petka u mjesecu u 19.45 u kapelici kraj Bazilike Srca Isusova, Palmotićeva 31 (u dvorištu), Zagreb. Možete se javiti i na telefon ili email adresu Društva.

Izvadak iz Pravila HKDPD-a:
Članak 10.

Članovi Društva mogu biti: redoviti, potporni i počasni.
Redoviti članovi mogu biti osobe katoličke vjere, koje se strukovno bave izobrazbom i odgojem ili su kvalificirane za takvu djelatnost, koje prihvaćaju u cijelosti ova Pravila i spremne su surađivati u djelatnostima Društva.
Potporni članovi mogu postati osobe, koje su zainteresirane za zadaće Društva, te su u tu svrhu spremne materijalno pomagati njegov rad s godišnjim iznosom, koji ne može biti manji od iznosa godišnje članarine redovitoga člana.
Počasni članovi mogu biti građani Republike Hrvatske i strani državljani zaslužni za
promicanje svrhe i zadaća Društva.
Članove prima Ravnateljstvo Društva na temelju podnesene pristupnice, uz preporuku dvoje članova.
Počasne članove imenuje Skupština Društva na prijedlog Ravnateljstva.

Članak 11.

Članstvo u Društvu prestaje istupom člana po vlastitoj želji, istupom iz Crkve i pravomoćnom odlukom Skupštine Društva o isključenju. Odluka o isključenju člana može se donijeti ako član ne izvršava savjesno svoje obveze, neovlašteno nastupa u ime Društva, postupa suprotno odredbama Pravila ili svojim ponašanjem šteti ugledu Društva.
Članovi Društva se upisuju u popis članova koji vodi tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.