subota, 23. ožujka 2013.

Komentar HKDPD-a na metodički obrađene nastavne jedinice 4. modula Kurikuluma zdravstvenog odgojaKomentar Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika na metodički obrađene nastavne jedinice 4. modula Kurikuluma zdravstvenog odgoja

Nakon što smo detaljno proučili metodički razrađene jedinice 4. modula Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, možemo potvrditi da naš stav ostaje nepromijenjen jer je ovakav odgoj protivan znanstvenim činjenicama, istini, pedagoškim principima, razumu, logici, tradiciji i općim moralni načelima. Podloga mu je, u skandinavskim zemljama već raskrinkana, rodna ideologija, usmjerena na indoktrinaciju i promjenu svjetonazora učenika pri čemu se promiču interesi nekih skupina, a ne gleda se na dobrobit djece i mladih.   
Ishod ovakvog pristupa i poučavanja bila bi bolesna, neodgovorna, nesretna mladež, uništavanje obitelji i pojedinca, a time i zajednice.
Zdravstveni odgoj u ovako globaliziranom i tehnološki razvijenom svijetu podrazumijeva osvješćivanje štetnog potrošačkog i hedonističkog stila života koji se mora promijeniti kako  sami sebe ne bismo uništili. A ovaj individualistički, hedonistički pristup u kojem svatko misli samo nas sebe, nikako nije u skladu sa zahtjevima zdravog razuma. U tom smislu valja istaknuti potrebu pripremanja djece i mladih na preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i zdravlje, za prirodu i društvenu zajednicu. Treba ih učiti razumnom korištenju novih tehnologija, poticati na štednju i čuvanje prirodnih resursa,  navikavati ih na kritičko promišljanje, mudro i moralno postupanje, o čemu u uvedenom Kurikulumu nema ni govora. 
Držimo da se na ovakvim temeljima nema što mijenjati ni popravljati, stoga se zalažemo za njegovo povlačenje iz hrvatskih škola te otvaranje mogućnosti da se u demokratskom ozračju, uz sudjelovanje svih zainteresiranih (znanstvenika, odgovarajućih stručnjaka, prosvjetnih djelatnika, roditelja…) naprave programi koji će biti na dobrobit djece, mladih i cijele zajednice . Budući da u odgoju nastavnici surađuju s roditeljima, koji su prvi i najodgovorniji u odgoju svoje djece, jasno je da roditelji moraju imati pravo izabrati program u skladu sa svojim svjetonazorom jer odgoj podrazumijeva vrednote koje su odgovarajuće pojedinom svjetonazoru.