srijeda, 27. ožujka 2013.

Tribina "Zdravstveni odgoj u školama"

Tribina na temu "Zdravstveni odgoj u školama"
održat će se 8. travnja 2013. u 19:00 sati
u Domu kulture - Prečko u Zagrebu.
Predavač je prof. dr. Tonči Matulić.