nedjelja, 10. ožujka 2013.

Nepotkupljive stručnjake u saborske klupe umjesto zastupnika sa stranačkom stegom

                   Kraj  2012. i početak  2013.  označeni su mirnim prosvjedima  građana u Francuskoj,  Finskoj, Austriji,  Švicarskoj,  Engleskoj i Hrvatskoj zbog neslaganja s odlukama parlamentarnih zastupnika i ministarstava . U svim tim državama doneseni su zakoni ili uredbe koji su protivni volji većine birača. Pokazalo se da su legalno izabrani predstavnici naroda potpuno iznevjerili većinu birača u svojim zemljama, iako plaću dobivaju iz  njihovih džepova.
Usprkos informacijskim manipulacijama uz pomoć medija, Internet je biračima omogućio da dođu do pouzdanih podataka, znanja i međusobnog nadopunjavanja spoznaja u  svim područjima života pa se pokazalo da svi ljudi sve znaju.
I u Hrvatskoj se pokušava korištenjem poluga moći i vlasti nametnuti pod etiketom znanosti nešto što sa znanošću nema veze.  Vidjelo se da se ne može “ prodati rog za svijeću“, no povjerenje je u političare potpuno nestalo, a to nije dobro. Stoga treba što prije  stvoriti uvjete  kako bi birači ponovo stekli  povjerenje u svoje zastupnike. Jedino će tako biti moguće donošenje  dugoročnih dobrih i svrsishodnih odluka i zakona.
                   U Hrvatskoj je došla na vidjelo nesposobnost, nestručnost i neučinkovitost Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje. Jasno je da nisu u cijelosti detaljno proučili, analizirali i ocijenili  4. modul Zdravstvenog odgoja kao ni preporučenu literaturu za ponuđeni program.  
                   Kompletan Zdravstveni odgoj, kako naziv tako i sadržaj, ne odgovara današnjim  potrebama i prioritetima odgoja. Ne nudi odgoj za promjenu stila života u smislu razvijanja svijesti  o odgovornosti za prirodu i društvenu zajednicu;  od štednje energije, smanjenja ispušni h plinova, smanjenja zagađivača i otpada,  štednje svih prirodnih resursa ( vode,  šuma, čistog zraka, zemlje, flore i faune,mora i rijeka). Štoviše, potiče učenika da se vrti oko svoga ega, a poznato je da je u takvom stavu korijen  pojedinačnih i društvenih zala. 
                   Ministarstvo  znanosti, obrazovanja i sporta nametnulo je program odgoja, protivno ustavu,  pravima roditelja i djece pa čak i smislu odgoja kako je definiran   definicijom  odgoja ( Hrvatski opći leksikon 1996.),koja glasi: 1.  Najvažniji dio  procesa socijalizacije  pojedinca, u kojem se on nastoji dovesti do stanja spoznaje i svjesnog prihvaćanja vrijednosti nužnih za život u  (društv.) zajednici.  2. Pedagoški pojam kojim se označuje  komuniciranje između nastavnika i učenika  radi  ostvarivanja učenikovih maksimalnih mogućnost; o. je u tom smislu transformacija učenika kao pojedinca ( individue) u ličnost.
 U četvrtom modulu nije ishod programa socijalizacija,prihvaćanje vrijednosti  i ostvarivanje učenikovih maksimalnih mogućnost, već samo  što  više (lažnih) užitaka.
                    Zahvaljujući ljudima koji su razotkrili što se krije iza ponuđenog,  neznanstvenog programa, možemo sada ocijeniti da je on potpuno neprihvatljiv. Međutim, na njemu se i dalje inzistira, umjesto da ga se povuče , što je još veća sramota za institucije koje su zadužene za odgoj i obrazovanje te izaziva sumnju o namjernom, interesnom uvođenju ovakvog  ideološkog (pre)odgoja.  Zaobiđeni su praktični stručnjaci, nastavnici i profesori koji su zahvaljujući svom neposrednom  iskustvu s djecom i mladima najkompetentniji  i znaju što je potrebno ponuditi učenicima  u pojedinim predmetima.
                   U razvijenom svijetu već dugo postoji stav  da je svakom čovjeku  neophodno cjeloživotno  stručno obrazovanje  i odgajanje zbog novih  tehnologija i  posljedica koje one izazivaju . U prvom redu tu pripadaju osobe na visokim  položajima u vladi i ministarstvima. Nekada su trebali znati samo strani jezik,   bon -ton i protokol, a danas donose odluke i zakone koji se odnose na   mnogo veća i složenija područja s dalekosežnijim posljedicama te bi u skladu s tim i zahtjevi za njihovu stručnost i moralnost trebali biti veći.
Primjerice, nestručnost,  neznanje i neodgovornost pokazali su   zastupnici 27 zemalja u Europskom parlamentu kad su izglasali zakon o izbacivanju žarulja i o uvođenju štednih žarulja   u kojima  je vrlo toksična  živa, koju prije  ili kasnije treba zbrinuti. Država na taj način postaje odlagalište žive koje može biti opasno ako se ne provodi ekološko zbrinjavanje. Tko u našoj državi zbrinjava štedne žarulje? Gdje? I koliko to košta? S druge strane ne obuzdavaju  rasipanje ogromnih količina energije i ispušnih plinova. To pokazuje da je tehnološki napredak donio sa sobom potrebu dobrih i učinkovitih zakona, ali da o njima ne bi  smjeli  odlučivati samo političari već  prvenstveno neovisna struka.
                   Ako želi  istinski napredovati, suverena država  treba  izborne zakone:  nepotkupljive stručnjake  u saborske klupe umjesto  zastupnika  sa stranačkom stegom. Političar bez   neprestane edukacije  nije dorastao za odluke  i zakone koji se donose u Saboru jer njegovo glasovanje može imati  dalekosežne štetne posljedice. Svijet ne želi posljedice i rizike koji se ne mogu nadoknaditi i zato je uveo osiguranje. Kako se država može osigurati od loših odluka saborskih zastupnika? Za sada, nikako!
            Uvedeno je osiguranje od štete, osiguranje liječnika ako pogriješe u struci, osiguranje odvjetnika, osigurati se   moraju  čak i sudski vještaci! A zastupnici? Saborski su zastupnici  lišeni odgovornosti  jer ne glasuju javno. A glasovanje će biti odgovorno jedino ako je javno  i ako iza njega stoji educirani zastupnik  imenom i prezimenom koji će  za svoj rad odgovarati biračima. Kako je lako  imati dobre zakone ako se glasuje javno!

 Katarina Tadić